12.02.2021 - 31.03.2021 Sztuka, WIRTUALNA GALERIA SZTUKI, Wydarzenia

Przebłyski historii. Obrazy Leopolda Buczkowskiego

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wystawą  Przebłyski historii. Obrazy Leopolda Buczkowskiego”, zorganizowaną  przez Instytut Polski w Mińsku we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi. Ekspozycja reprezentuje twórczość polskiego pisarza, malarza, artysty grafika i rzeźbiarza Leopolda Buczkowskiego  ps. Paweł Makutra (ur. 15 listopada 1905 w Nakwaszy, zm. 27 kwietnia 1989 w Warszawie). 

 

RYSUNKI Z PODOLA, lata 30-e XX w.

Zdjęcia Podola, lata 30-e XX w.

Rysunki wojenne z Podola,  lata 40-e ХХ w.

Bez tytułu, z cyklu: Prace o tematyce wojennej z lat 1941-1945.

Studia historyczne

ABSTRAKCJE

ESEJ: Paweł Polit. „Przebłyski historii. Obrazy Leopolda Buczkowskiego”

Przebłyski historii. Obrazy Leopolda Buczkowskiego
wybór prac: Paweł Polit

Leopold Buczkowski jest rozpoznany przede wszystkim jako pisarz, autor nowatorskich utworów literackich, m.in. powieści Czarny potok (1954), Dorycki Krużganek (1957), Pierwsza świetność (1966), Uroda na czasie (1970), Oficer na nieszporach (1975) czy Kamień w pieluszkach (1978). Prozę jego charakteryzuje skłonność do kolażowego łączenia ze sobą fragmentów narracji; komentatorzy jego twórczości podkreślają dokumentalny wymiar jego utworów literackich, wskazują na jego posiłkowanie się poetyką scenariusza filmowego. Własności strukturalne utworów Buczkowskiego mają związek z jego refleksją nad historią, pojmowaną jako dziedzina zmagania się nieokiełznanych i niszczących sił – procesów o nieprzewidywalnym przebiegu i skutkach.

Mniej znana jest twórczość artystyczna Leopolda Buczkowskiego.  Tę znamionuje ogromna różnorodność tematyczna i stylistyczna, również inwencja w doborze i łączeniu technik. Jako artysta, Buczkowski posługuje się rysunkiem, fotografią, technikami graficznymi i wodnymi, techniką olejną, kolażem; w późnej fazie twórczości nadaje swoim przedstawieniom charakter przestrzenny, kształtując asamblaże i rzeźby. Tworzone przez Buczkowskiego obrazy mają charakter fragmentaryczny, jakby wyjęte zostały z toku określonych narracji. Niekiedy są one, w dosłownym znaczeniu, ilustracjami do własnych utworów literackich lub cudzych.

Niniejsza prezentacja obejmuje wybór prac z obszernej spuścizny artystycznej Leopolda Buczkowskiego. Jegor rysunki i fotografie z lat 30. ukazują wielokulturową rzeczywistość Podola lat 30. Rysunki z lat 40. są zapisem destrukcji tego świata, przywołują atmosferę grozy okoliczności wojennych. Prace o charakterze groteskowym ukazują, jak w krzywym zwierciadle, paradoksy nowożytnej historii. Zbiór obrazów abstrakcyjnych Buczkowskiego można uznać za odpowiednik jego eksperymentów prozatorskich.

Różnorodność formalna i tematyczna jego służy tworzeniu swoistego inwentarza utrwalonych w kulturze systemów reprezentacji. Jego dzieło literackie i plastyczne stanowi, jak napisała Agnieszka Karpowicz, rodzaj muzeum mieszczącego „kolejne obrazy, sceny teatralne, literackie, historyczne, które »wiszą na ścianach« […] świata przedstawionego”. 

Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, które w 2019 i 2020 roku nabyło, drogą zakupu i w darze od spadkobierców artysty, ponad pół tysiąca prac Leopolda Buczkowskiego. Na 2021 rok w Muzeum Sztuki zaplanowana jest obszerna wystawa prezentująca jego  dorobek artystyczny.

                                                                                  

Kolekcja sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi jest najstarszym, a zarazem jednym z najważniejszych zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej w tej części Europy. O jej unikatowości stanowią historyczny związek z awangardą oraz międzynarodowy charakter. W kręgu zainteresowania Muzeum znajduje się sztuka eksperymentalna i progresywna kształtująca tradycję nowoczesności i będąca istotnym przejawem współczesnej kultury.
Otwarcie muzeum nastąpiło w 1930 roku, a o jego profilu zadecydował depozyt a następnie dar Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”, po raz pierwszy pokazany publiczności w 1931 roku. Kolekcja ta stanowi fenomen na skalę światową, została bowiem zainicjowana przez samych artystów, składa się wyłącznie z darów i doszło do jej ukształtowania w wyniku solidarnego działania czołowych przedstawicieli międzynarodowej awangardy.

Obecnie w Muzeum Sztuki znajdują się zespoły najbardziej reprezentatywnych dzieł najważniejszych twórców kształtujących historię sztuki polskiej ostatnich stu lat oraz bogaty zbiór prac artystów z całego świata, zarówno związanych z międzywojenną awangardą, jak i działających w okresie powojennym. Kolekcja obejmuje wszystkie formy artystycznej aktywności charakterystyczne dla XX i XXI wieku. Muzeum jest też pionierem w poszerzaniu zakresu tradycyjnego muzealniczego kolekcjonerstwa.
Muzeum Sztuki w Łodzi: https://msl.org.pl/ 
Zasoby Muzeum Sztuki w Łodzi: https://zasoby.msl.org.pl/ 

from to
Scheduled Sztuka >WIRTUALNA GALERIA SZTUKI >Wydarzenia