19.02.2021 Historia, Wydarzenia Centrum Wystawowe BelExpo (Mińsk, pr. Pieramożcau, 14)

spotkanie z Michałem Chabrosem 🗺

autorem książki „Polskie miejsca pamięci narodowej w środowej i wschodniej Białorusi”

19 lutego w godzinach 12:00-13:00 odbędzie się spotkanie z Michałem Chabrosem, autorem książki „Polskie miejsca pamięci narodowej w środowej i wschodniej Białorusi”. Spotkanie odbędzie się na stoisku wydawnictwa „Haliafy” na Międzynarodowych Targach Książki w Mińsku, które w dniach 18-21 lutego odbędą się w Centrum Wystawowym BelExpo (Mińsk, pr. Pieramożcau, 14). 
Spotkanie jest organizowane przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku.

Publikacja „Polskie miejsca pamięci narodowej w środowej i wschodniej Białorusi” jest unikatowym i systematycznym przedstawieniem upamiętnień – mogił i cmentarzy na których spoczywają żołnierze polscy polegli w czasach powstań i wojen, na przestrzeni lat 1863-1944. Książka zawiera opisy i dokumentację fotograficzną miejsc znajdujących się na terenie obwodów mińskiego, mohylewskiego i witebskiego Republiki Białorusi. W książce znalazły się opisy ponad 60 miejsc upamiętniających powstanie styczniowe, walki z okresu wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej. Powstaniu niniejszej publikacji przyświecała idea troski o pamięć, którą winniśmy ofiarom tragicznej historii tych ziem. Żołnierski obowiązek ma bowiem wymiar uniwersalny – dekady, które upłynęły od prezentowanych w książce wydarzeń winny pozwolić nam na godne i pełne szacunku wspomnienie tych, którzy poświęcili swoje życie.

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa „Haliafy” przy wsparciu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku w roku 2020.

Scheduled Historia Wydarzenia
Centrum Wystawowe BelExpo (Mińsk, pr. Pieramożcau, 14) Map