1.03.2021 Sztuka, Wydarzenia

Konkurs plakatu

2021 - ROK STANISŁAWA LEMA

Instytut Polski w Mińsku wspólnie z Białoruskim Związkiem Projektantów ogłasza Konkurs plastyczny na na wykonanie plakatu z okazji 100-lecia urodzin STANISŁAWA LEMA.

Najlepsze prace konkursowe będą zaprezentowane we wrześciu na wystawie, pożwięconej 100-ej rocznicy urodzin Stanisława Lema_ f laureaci otrzymają nagrody.  

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne:

 • Konkurs skierowany jest do studentów szkół artystycznych Białorusi, artystów, grafików projektantów z Białorusi.
 • W skład Komisji Konkursowej wchodzą profesorowie  białoruskich uczelni artystycznych oraz przedstawiciele Instytutu Polskiego w Mińsku.
 • Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu poświęconego 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema oraz jego twórczości.
  Mogą tą być też plakaty wykorzystujące hasło Roku Lema “Lem 2021. Widziałem przyszłość”.
 • Zgłoszenia należy przysyłać na adres unidby@gmail.com. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu
 • Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa w dniu  30  kwietnia 2021 roku.

II. Sposób przesyłania prac:

 • Prace należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 100 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB, o  wymiarze 700 x 1000 mm (format pionowy lub poziomy).
 • Każda praca zgłoszona do Konkursu musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, ewentualnie tytułem,  danymi kontaktowymi autora (adres e-mail, numer telefonu).
 • Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu pięciu dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć oryginalne pliki graficzne  zgodnie z wytycznymi, które otrzyma od Organizatora.

III. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

  • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
  • Przekazanie prac konkursowych oznacza, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
  • W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych.
  • Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Instytutu Polskiego w Mińsku. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu.
  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach, materiałach prasowych, stronie internetowej Instytutu Polskiego w Mińsku, jego profilach w mediach społecznościowych lub w inny sposób.
  • Organizator będzie informował o tym, kto jest autorem zwycięskiego projektu.

Scheduled Sztuka Wydarzenia

„Idź za mną”: poezja Cypriana Kamila Norwida

Spotkanie w ramach cyklu „Sanatorium pod Klepsydrą”
14 04.2021 Literatura, Wydarzenia

SINATRA WODECKI – WODECKI SINATRA 🗓

KONCERT ONLINE Z OKAZJI WIELKANOCY
04 04.2021 Muzyka, Wydarzenia

Interaktywne czasopismo 🗓

"SZTUKA bardzo polska". I- 2021.
01 04.2021 Sztuka, Wydarzenia