14.05.2021 Sztuka, WIRTUALNA GALERIA SZTUKI, Wydarzenia

Kolekcja fotografii Urszuli Czartoryskiej

Szanowni Państwo!
Instytut Polski w Mińsku oraz Muzeum Sztuki w Łodzi serdecznie zapraszają do obejrzenia kolejnej ekspozycji “Wirtualnej Galerii Sztuki” na stronie Instytutu Polskiego w Mińsku – Kolekcję fotografii Urszuli Czartoryskiej
Przypominamy, że w ramach projektu prezentujemy wybitnych twórców  polskiej sztuki współczesnej, malarstwa, grafiki oraz fotografii.
W Muzeum Sztuki w Łodzi znajduje się wyjątkowa kolekcja fotografii. Swoje powstanie zawdzięcza Urszuli Czartoryskiej (ur. 1934 – zm. 1998), krytyczce, teoretyczce, muzealniczce i kuratorce.  Za trzon kolekcji fotograficznej możemy uznać prace twórców awangardowych. Ważną rolę odgrywa także nurt surrealizująco-subiektywny. Jest to fotografia kreacyjna, gdzie artyści w swoich pracach ukazywali rodzaj własnych, osobnych światów. W zbiorach znajduje się także szereg prac o charakterze konceptualnym. Ważnym założeniem przy tworzeniu kolekcji fotograficznej, była chęć oddania możliwie pełnego spektrum zjawisk kluczowych dla historii fotografii, zarówno jako sztuki, jak i części szeroko pojętej kultury wizualnej. Nie można pominąć także pokaźnego zespołu prac o charakterze dokumentalnym. 
Zaprezentowane tu są pracę znakomitych twórców – Janusza Marii Brzeskiego, Aleksandra Krzywobłockiego, Andrzeja Strumiłły, Bronisława Schlabsa, Zbigniewa Dłubaka, Zdzisława Jurkiewicza.
28 maja 2021 roku zostanie otwarta wystawa Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii, ukazująca najważniejsze nurty w tworzonym przez Urszulę Czartoryską zbiorze i kontynuację pewnych tendencji na przestrzeni dekad, aż do współczesności.

Zapraszamy do zwiedzania!

→ESEJ „Kolekcja fotografii Urszuli Czartoryskiej”

ESEJ „Kolekcja fotografii Urszuli Czartoryskiej”

Kolekcja sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi jest najstarszym, a zarazem jednym z najważniejszych zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej w tej części Europy. O jej unikatowości stanowią historyczny związek z awangardą oraz międzynarodowy charakter. W kręgu zainteresowania Muzeum znajduje się sztuka eksperymentalna i progresywna kształtująca tradycję nowoczesności i będąca istotnym przejawem współczesnej kultury.
Otwarcie muzeum nastąpiło w 1930 roku, a o jego profilu zadecydował depozyt a następnie dar Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”, po raz pierwszy pokazany publiczności w 1931 roku. Kolekcja ta stanowi fenomen na skalę światową, została bowiem zainicjowana przez samych artystów, składa się wyłącznie z darów i doszło do jej ukształtowania w wyniku solidarnego działania czołowych przedstawicieli międzynarodowej awangardy.

Obecnie w Muzeum Sztuki znajdują się zespoły najbardziej reprezentatywnych dzieł najważniejszych twórców kształtujących historię sztuki polskiej ostatnich stu lat oraz bogaty zbiór prac artystów z całego świata, zarówno związanych z międzywojenną awangardą, jak i działających w okresie powojennym. Kolekcja obejmuje wszystkie formy artystycznej aktywności charakterystyczne dla XX i XXI wieku. Muzeum jest też pionierem w poszerzaniu zakresu tradycyjnego muzealniczego kolekcjonerstwa.

Muzeum Sztuki w Łodzi: https://msl.org.pl/ 
Zasoby Muzeum Sztuki w Łodzi: https://zasoby.msl.org.pl/ 

Scheduled Sztuka >WIRTUALNA GALERIA SZTUKI >Wydarzenia