20.05.2021 Literatura, Wydarzenia

Wystawa książek “LEM wielowymiarowy”

W Centralnej Naukowej Bibliotece imienia Jakuba Kołasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi została przygotowała wystawa książek „Lem wielowymiarowy”.

We wrześniu br. będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin wybitnego polskiego pisarza, klasyka fantastyki naukowej Stanisława Lema (1921-2006). W Polsce rok 2021 ogłoszono Rokiem Stanisława Lema.

Wystawa książek, wydawnictw i publikacji Stanisława Lema ze zbiorów Biblioteki Naukowej im. J. Kołasa Akademii Nauk Białorusi „Lem wielowymiarowy” jest wspólną inicjatywą Instytutu Polskiego w Mińsku i Biblioteki Naukowej im. J. Kołasa.

Na wystawie można zobaczyć wydania prawie wszystkich znaczących dzieł Lema. Wśród eksponatów znajdują się powieści science fiction „Eden”,”Solaris”,”Powrót z gwiazd”,”Niezwyciężony”,”Kongres futurologiczny”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Gwiezdne pamiętniki Jonasza Cichego”, „Bajki robotów”, „Cyberiada”, autobiograficzna książka „Wysoki Zamek”.

Znaczące miejsce w ekspozycji zajmują prace filozoficzne i naukowe Lema, jego artykuły literaturoznawcze, publicystyka, eseistyka, traktat futurologiczny „Suma technologii”, zbiór artykułów literaturoznawczych i esej „Moje spojrzenie na literaturę”, książka „Tak mówił… Lem”, obejmująca wywiady i rozmowy pisarza z badaczami i znawcami jego twórczości – Stanisławem Beresem, Włodzimierzem Borysowem, Jewgienijem Kozłowskim.

Większość eksponatów wystawy to tłumaczenia dzieł Lema na język rosyjski. Są jednak wśród nich publikacje w języku polskim, białoruskim i niemieckim.

Białoruskojęzyczna część ekspozycji to – powieści „Niezwyciężony”, „Solaris” i „Opowieści o pilocie Pirxie” w tłumaczeniu Anatola Butewicza.

Zwiedzającym zaproponowano również zapoznanie się z pracami biograficznymi i literaturoznawczymi poświęconymi Stanisławowi Lemowi.
Wystawa będzie otwarta od 20 maja do 20 września br., od g. 10:00 do 17:00, w Czytelni Rzadkich Książek i Rękopisów Centralnej Naukowej Biblioteki im. Jakuba Kołasa NAN Białorusi (Mińsk, ul. Surganowa 15, pokój 601), tel. + 375 17 379 40 12

Photo © by Tomasz Lem

Scheduled Literatura >Wydarzenia