Veřejně přístupná knihovna, v níž se mohou zdarma registrovat všichni zájemci. Nabízí odbornou literaturu, encyklopedie, slovníky, učebnice pro výuku polského jazyka a zároveň výběr z nové i starší polské beletrie, poezie, literatury faktu a literatury pro děti a mládež v polštině i překladech do češtiny. Návštěvníci mají také k dispozici polské filmy a záznamy divadelních představení na DVD nebo CD s vážnou, jazzovou i populární polskou hudbou. Fond knihovny je přístupný v online katalogu. Knihovna ve své čítárně nabízí výběr z aktuálních polských periodik.

Otevírací doba knihovny

Otevírací doba knihovny

úterý 14.00—16.00
čtvrtek 13.00—17.00
pátek 11.00—14.00

Od září prosíme o vstup do knihovny v roušce a použití dezinfekce rukou. Ideálně doporučujeme objednat knihy předem z našeho online katalogu – objednávky knih je možné zasílat na e-mail beata.mocova@instytutpolski.org

Tel. knihovna
+420 220 410 417 (v otevírací době knihovny)

Podpora knižních překladů

Polský institut v Praze spolupracuje s českými překladateli a nakladateli při výběru a propagaci překladů polských knih v Česku s podporou Institutu knihy, který nabízí grantové programy určené pro nakladatele a překladatele. Na vydání vybraných publikací spolupracuje Polský institut v Praze také přímo.

» Institut knihy v Krakově
» publikace vydané s podporou Polského institutu v Praze

Kde koupit polské knihy?

Polské knihkupectví v České republice
Klub Polskiej Książki i Prasy
Dana Wirthová
Księgarnia / Knihkupectví: Čapkova 7, 731 01 Český Těšín
+420 776 390 704
ksiegarnia@polonica.cz

Individuální dovoz titulů od všech polských nakladatelů
Podnikový institut Olomouc
Ostružnická 12, 779 00 Olomouc
+420 723 335 953
pio@centrum.cz

Internetová knihkupectví
www.polskeknihy.cz
www.knihy24.cz
www.ctemeDETEMJINAK.cz

Bližší informace o možnosti koupě polských knih získáte v naší knihovně.

Knihovna EUNIC

V naší knihovně můžete přečíst i knihy vybraných evropských autorů v polštině, a to díky knihovnímu projektu KNIHOVNA EUNIC. Ten si klade za cíl propagovat knihovny jednotlivých institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture – seskupení sdružující národní kulturní instituty států Evropské unie) a podporovat v širších aspektech poznání evropské literární tradice.