Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru, po dohodě s lektorem je možné přihlásit se i v průběhu kurzu. Polský institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem.

» katalog knihovny a mediatéky
» podmínky kurzu

Kurzy polštiny 2023/ 2024

zimní semestr             2. 10. 2023 – 24. 2. 2024
letní semestr               26. 2. 2024 – 22. 6. 2024

Pondělí
16:30 – 18:00 středně pokročilí I/A
18:15 – 19:45 středně pokročilí II/2
Úterý
18:00 – 19:30 středně pokročilí I/B
Středa
17:00 – 18:30 začátečníci A – kurz je již naplněn
18:45 – 20:15středně pokročilí II/3
Čtvrtek
17:00 –18:30 pokročilí
18:45 – 20:15 začátečníci B

Kurzy online

Úterý
18:00 – 19:30 středně pokročilí
Středa
18:30 – 20:00kurz pro začátečníky – v tomto online kurzu jsou ještě volná místa

Všechny další zájemce o kurzy polského jazyka online prosíme o kontakt na tel. +420/220 410 417  (úterý, čtvrtek, pátek ) nebo pište na beata.mocova@instytutpolski.pl.

Společně domluvíme termíny a hodiny lekcí.
Podmínkou otevření kurzu je přihlášení minimálně 5-6 osob do skupiny.


Výuka se nekoná v období 25.12. 2023 – 29.12. 2023, v době jarních prázdnin a o českých státních svátcích.
Pořadatel kurzu si vyhrazuje možnost úprav harmonogramu, např. změn úrovní jednotlivých skupin nebo termínů konání lekcí a v případě velkého zájmu o kurzy také vytvoření dalších výukových skupin (včetně skupin s distanční výukou), případně přechod na online výuku v případě epidemiologického a jiného ohrožení, nebo v případě nemoci lektora atp.
Z důvodu realizace programu nejen jazykového, ale i kulturního jsou do ročního výukového schématu začleněna také další tematická setkání, např. s polskými tradicemi a zvyky, filmové projekce, čtenářské workshopy apod.

Zápis do kurzů

Zápis probíhá od 1. 8. do 22. 9. 2023 v knihovně Polského institutu, možné je i přihlášení e-mailem na adrese beata.mocova@instytutpolski.pl. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky, Souhlasu se zpracováním osobních údajů a uhrazení kurzovného za daný semestr. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykových znalostí určuje lektor. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení minimálně 6 osob do skupiny. Pro pozdější přihlášení kontaktujte přímo vedoucí kurzů Beatu Mocovou.

Beata Mocová
+420/ 220 410 417 (út, čt, pá)
beata.mocova@instytutpolski.pl

Upozornění
V případě ohrožení onemocněním COVID-19 a aktuálních opatření vlády ČR/ Ministerstva zdravotnictví/ hygienické stanice nebo ředitele Polského institutu nebo karantény/onemocnění lektora polštiny je možné převést  prezenční výuku kurzů polského jazyka do virtuální třídy a pokračovat ve výuce formou skupinového on-line kurzu prostřednictvím Skype nebo jiné výukové platformy zvolené Polským institutem. Vracení kurzovného nebude možné.

Ceny ve školním roce 2023/2024

Začátečníci – pokročilí (1x týdně 90 min.): 3 900 Kč / semestr
Zlevněná cena: 2 800 Kč / semestr

Konverzační kurz (1x týdně 60 min.): 2 200 Kč / semestr
Zlevněná cena: 1 900 Kč* / semestr

Kurzovné se platí u lektora, který potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladu s vlastním razítkem. Je možná také platba bankovním převodem nebo na fakturu.

* Sleva platí pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce a rodiče na mateřské dovolené. Nárok na slevu je nutno doložit (např. potvrzením ze školy, úřadu apod.)

Podrobnosti o kurzech

Beata Mocová
+420/ 220 410 417 (út, čt, pá)
beata.mocova@instytutpolski.pl