Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru, po dohodě s lektorem je možné přihlásit se i v průběhu kurzu. Polský institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem.

» katalog knihovny a mediatéky
» podmínky kurzu

Kurzy polštiny 2021/ 2022

zimní semestr             4. 10. 2021 – 11. 2. 2022
letní semestr                14. 2. 2022 – 23. 6. 2022

Pondělí
16:30 – 18:00 začátečníci A
18:15 – 19:45 středně pokročilí II/2
Úterý
18:00 – 19:30 středně pokročilí II/1
Středa
17:00 – 18:30 středně pokročilí I
18:45 – 20:15 středně pokročilí II/ 3
Čtvrtek
17:00 –18:30 pokročilí
18:45 – 20:15 začátečníci B

Výuka se nekoná v období 20.12. 2021 – 2.01. 2022, v době jarních prázdnin a o českých státních svátcích.
Pořadatel kurzu si vyhrazuje možnost úprav harmonogramu, např. změn úrovní jednotlivých skupin nebo termínů konání lekcí a v případě velkého zájmu o kurzy také vytvoření dalších výukových skupin (včetně skupin s distanční výukou), případně přechod na online výuku v případě epidemiologického ohrožení.
Z důvodu realizace programu nejen jazykového, ale i kulturního jsou do ročního výukového schématu začleněna také další tematická setkání, např. s polskými tradicemi a zvyky, filmové projekce, čtenářské workshopy apod.

Zápis do kurzů

Zápis probíhá vždy v září v knihovně Polského institutu, možné je i přihlášení e-mailem na adrese beata.mocova@instytutpolski.pl. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky, Souhlasu se zpracováním osobních údajů a uhrazení kurzovného za daný semestr. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykových znalostí určuje lektor. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení minimálně 6 osob do skupiny.

Upozornění
V případě ohrožení onemocněním COVID-19 a aktuálních opatření vlády ČR/ Ministerstva zdravotnictví/ hygienické stanice nebo ředitele Polského institutu nebo karantény/onemocnění lektora polštiny je možné převést  prezenční výuku kurzů polského jazyka do virtuální třídy a pokračovat ve výuce formou skupinového on-line kurzu prostřednictvím Skype nebo jiné výukové platformy zvolené Polským institutem. Vracení kurzovného nebude možné.

Ceny ve školním roce 2021/2022

Začátečníci – pokročilí (1x týdně 90 min.): 3 500 Kč / semestr
Zlevněná cena: 2 500 Kč / semestr

Kurzovné se platí u lektora, která potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladu s vlastním razítkem.

Sleva platí pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce a rodiče na mateřské dovolené. Nárok na slevu je nutno doložit (např. potvrzením ze školy, úřadu apod.)

Bezpečnost především
Hygienická doporučení pro studenty kurzů polského jazyka a návštěvníky Polského institutu

 • při vstupu do budovy si prosím vydezinfikujte ruce
 • v prostorách Polskeho institutu je povinné mít zakrytá ústa a nos respirátorem či nanorouškou po celou dobu pobytu v budově a také v účebnách a na hodinách polštiny
 • tato opatření se týkají všech studentů
 • bezpečné vzdálenosti budou dodržovány i v průběhu výuky, učebny budou uspořádány tak, aby byl zachován odstup 1,5 metru
 • návštěvníci budou při pohybu ve společných prostorách budovy vždy dbát na bezpečnou vzdálenost nejméně 1,5 metru mezi osobami, nejde-li o členy jedné domácnosti

Všichni návštěvníci kurzů polského jazyka musi prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
  (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC, tzv. antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání lekce polštiny.

Od 22. 11. 2021

Všichni návštěvníci kurzů polského jazyka musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání lekce polštiny,
 • PCR test je zachován pouze pro osoby od 12 do 18 let, osoby čekající na druhou dávku očkování a osoby, které se nemohou očkovat (mají potvrzení od lékaře, kterým to doloží). Platnost PCR testu je 72 hodin.

Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci, nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte ohleduplní a zůstaňte doma. Do prostoru Polského institutu vstupujte pouze s ochranou úst a nosu (respirátor třídy FFP2 nebo NANO rouška), udržujte rozestupy. Používejte dezinfekci rukou.

Děkujeme za pochopení a dodržovaní nařízení.

Podrobnosti o kurzech

Beata Mocová
+420/ 220 410 417 (út, čt, pá)
beata.mocova@instytutpolski.pl