Vybrané projekty určené vědcům a doktorandům:

Program Poland My First Choice – program je určen zahraničním studentům, kteří chtějí absolvovat magisterské studium v Polsku a získat zde titul magistra.

Polskie Powroty – program na podporu vynikajících polských vědců při návratu zpět do Polska. Je určen polským vědcům pracujícím v zahraničních vědeckých institucích, kteří chtějí využít v zahraničí nabyté vědomosti a zkušenosti po návratu do Polska – vytvořit vlastní výzkumný tým nebo se zapojit do výzkumu v již existujících výzkumných skupinách.

Program im. Ulama (Program Stanisława Ulama) – stipendium umožňuje výzkumnou činnost, včetně výzkumů ve spolupráci s polskými vědci či vědeckými týmy; postgraduální stáže; získání materiálů k výzkumům nebo pro vědeckou publikaci; pegagogickou činnost v hostitelské instituci.

Stipendijní program gen. W. Anderse pro polské krajany žijící v zahraničí – stipendium je udělováno mládeži polského původu, občanům následujících zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusku, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Rusko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Maďarsko a státy jižní a střední Ameriky a Afriky.

Stipendijní program Stefana Banacha – vznikl z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky a Národní agentury akademické výměny (NAWA). Cílem programu určeného občanům zemí Východního partnerství, Střední Asie a Západního Balkánu je podpora rozvoje těchto zemí prostřednictvím zvyšování úrovně vzdělanosti.

Stipendijní program Ignacyho Łukasiewicze – jeho vznik byl rovněž iniciován společně Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky a NAWA v rámci polské rozvojové pomoci. Stejně jako stipendijní program Stefana Banacha podporuje hospodářský a společenský rozvoj rozvojových zemí (nevztahuje se na evropské země a země Střední Asie). Prioritu mají uchazeči z následujících zemí: Angola, Etiopie, Filipíny, Indie, Indonézie, Keňa, Kolumbie, Libanon, Mexiko, Myanmar, Nigérie, Palestina, Peru, Jihoafrická republika, Senegal, Tanzánie, Uganda, Vietnam.

Více o aktuálních programech Národní agentury akademické výměny NAWA zde.