Polsko nabízí několik druhů stipendíí pro cizince, kteří chtějí studovat v Polsku nebo zde provádět vědecký výzkum.

K dispozici jsou např. Erasmus +, stipendia v rámci dvoustranných dohod, Středoevropský výměnný program pro vysoké školy CEEPUS, Visegrádský stipendijní program, stipendia pro studenty ze zemí Východního partnerství a postsovětských zemí, stipendia pro rozvojové země, Fulbrightův stipendijní program, stipejdijní program Lane Kirklanda, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Více informací na http://www.go-poland.pl