Dvoustranná spolupráce se vztahuje mj. na tyto země: Arménie, Belgie – Valonsko, Bělorusko, Bulharsko, Čína, Chorvatsko, Česko, Egypt, Francie, Izrael, Japonsko, Jemen, Kazachstán, Jižní Korea, Severní Makedonie, Mongolsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Tchajwan, Ukrajina, Maďarsko, Vietnam, Itálie. V rámci tohoto programu může být realizován pobyt v délce od 3 dnů do 12 měsíců v daném akademickém roce. Více informací o programu dvoustranné spolupráce zde: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa.

Informace pro české studenty poskytuje z české strany také Akademická informační agentura.

Více informací o projektech určených institucím: Promocja Zagraniczna; Program PROM; Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; Welcome to Poland; STER – doktorandská stipendia pro cizince; KATAMARAN – příprava a realizace společných magisterských studijních programů: https://www.nawa.gov.pl/instytucje