Prohlášení o přístupnosti internetového servisu Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky: instytutpolski.pl/praha

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky se zavazuje k zajištění přístupnosti své internetové stránky v souladu se zákonem ze dne 4. dubna 2019 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Prohlášení o přístupnosti se vztahuje k internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky .

Datum zveřejnění internetové stránky: 1.06.2020

Datum poslední velké aktualizace: 1.06.2020

Internetová stránka je částečně v souladu se zákonem o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru z důvodů uvedených níže.


Na internetové stránce se mohou nacházet filmy, které nebyly opatřeny titulky pro neslyšící. V případě potřeby komunikace v jedné ze tří forem: polský znakový jazyk (PJM), znakovaná polština (SJM), komunikační systém hluchoslepých osob (SKOGN), prosíme o zaslání zprávy na e-mailovou adresu bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2020-05-31.

Prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Na internetové stránce lze využít standardní klávesové zkratky.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě problémů s přístupností internetové stránky prosíme o kontakt na e-mailovou adresu redakcja@msz.gov.pl. Je možný také telefonický kontakt na čísle 48 22 523 93 56. Stejným způsobem je možné také žádat o zpřístupnění nedostupných informací či zasílat stížnosti na nedostatečné zajištění přístupnosti.

Každý má právo podat žádost o zajištění přístupnosti webové stránky, mobilní aplikace nebo některé jejich části. Lze také požádat o zpřístupnění informace prostřednictvím alternativního způsobu přístupu, například přečtením digitálně nedostupného dokumentu, popisem obsahu filmu bez audiodeskripce atp. Žádost by měla obsahovat osobní údaje žadatele, informaci, o jakou internetovou stránku či mobilní aplikaci se jedná, a kontaktní údaje. Pokud žadatel deklaruje potřebu obdržení informací pomocí alternativního způsobu přístupu, musí také specifikovat pro něj vhodný způsob zprostředkování těchto informací. Subjekt veřejného sektoru by měl vyřídit tuto žádost neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti. Pokud dodržení tohoto termínu není možné, subjekt veřejného sektoru žadatele neprodleně informuje, kdy bude realizace žádosti možná, přičemž tento termín by neměl být delší než 2 měsíce ode dne podání žádosti. Pokud není zajištění digitální přístupnosti možné, subjekt veřejného sektoru může navrhnout alternativní způsob přístupu k informacím. V případě, že subjekt veřejného sektoru odmítne vyřídit žádost o zajištění přístupnosti nebo alternativního způsobu přístupu k informacím, žadatel může podat stížnost v záležitosti zajištění přístupnosti internetové stránky, mobilní aplikace nebo součásti webové stránky či mobilní aplikace.

Po vyčerpání výše uvedené procedury lze také podat podnět k veřejnému ochránci práv.

Architektonická přístupnost objektu

Polský institut v Praze informuje, že nejbližší vyhrazená parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí v ulici U Radnice 1. Chodníky ve směru k sídlu Polského institutu v Praze jsou opatřeny sníženými patníky. Prostory Polského institutu v Praze se nacházejí v 1. patře objektu – u vstupu do objektu je třeba překonat 4 schody nahoru, dále je již k dispozici výtah. Vstupní dveře do knihovny i sálu Polského institutu jsou dostatečně široké pro vstup osob na invalidním vozíku. Objekt je vybaven pouze běžným hygienickým zázemím.