Polštinu lze v České republice studovat také na univerzitách. Mezi nejvýznamnější polonistická centra patří Katedra středoevropských studií Univerzity Karlovy v Praze, polská studia na Masarykově univerzitě v Brně, sekce polonistiky na Palackého univerzitě v Olomouci a katedra slavistiky na Ostravské univerzitě nebo slavistická studia se zaměřením na polštinu na Univerzitě Pardubice.