Státní certifikační zkoušky z polštiny jako cizího jazyka zjišťují úroveň jazykových znalostí v souladu s evropským systémem jazykových úrovní.

Ke zkouškám se mohou hlásit všichni cizinci a polští občané trvale žijící v zahraničí. Certifikační zkoušky mohou skládat dospělí a mládež ve věku 14-17 let.

Certifikační zkoušky z polštiny jako cizího jazyka je možné skládat od roku 2004. Od té doby proběhlo už 267 zkoušek, k nimž se příhlásilo 11 697 lidí. Uchazeči mohli skládat zkoušky na úrovni B1, B2, C1 nebo C2.

Znalost polštiny je vymezována jako schopnost porozumění současné psané i mluvené polštině a schopnost užívání jazyka slovem a písmem.

Posuzovány jsou následující jazykové znalosti:

  • porozumění ze sluchu
  • gramatická správnost
  • porozumění psaných textů
  • psaní
  • mluvená řeč

Veškeré informace k certifikačním zkouškám z polštiny jako cizího jazyka jsou k dispozici na stránkách: http://certyfikatpolski.pl/