80. rocznica wybuchu II wojny światowej

80 lat temu agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała II wojnę światową. Nad ranem 1 września 1939 r. wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Wojsko Polskie stawiało zbrojny opór, oczekując na reakcję sojuszników. 3 września 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Rzeszy Niemieckiej, ale nie podjęły rzeczywistych działań wojennych. Tragiczny los Polski został przypieczętowany 17 września 1939 r., kiedy od wschodu inwazję na Polskę rozpoczął Związek Sowiecki. Atak Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego był następstwem podpisania przez oba totalitarne państwa Paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół w efekcie podzielił Europę Środkową na tzw. strefy wpływów.
01 09.2019 09 09.2019 Historia, Wydarzenia

Muzeum Katyńskie – prezentacja 🗺

Muzeum Katyńskie to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną wiosną 1940 roku przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD) na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w sowieckich obozach i więzieniach.
16 04.2019 Aktualności, Historia, Wydarzenia

Jan Karski. Świadek Shoah 🗺

Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski (ur. 24 kwietnia 1914 w Łodzi, zm. 13 czerwca 2000 w Waszyngtonie), był polskim oficerem i kurierem Armii Krajowej. Po wybuchu II Wojny Światowej zlecono mu informowanie polskiego Rządu na uchodźctwie o sytuacji w państwie oraz aliantów o Zagładzie Żydów dokonywanej na terenie okupowanej Polski.
11 04.2019 Aktualności, Historia, Wydarzenia

Wielcy sportowcy, wielkie historie – historia polskiego i austriackiego alpinizmu 🗺

W ramach nowej serii wydarzeń pt. „Wielcy sportowcy, wielkie historie” Instytut Polski w Wiedniu prezentuje najbardziej znaczących, znanych i utytułowanych polskich i austriackich sportowców. Pierwsze wydarzenie w ramach tej serii będzie poświęcone historii polskiego oraz austriackiego alpinizmu.
20 03.2019 Aktualności, Historia, Wiedza, Wydarzenia

Krakowskie szopkarstwo na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Krakowskie szopkarstwo trafiło, jako pierwszy wpis z Polski, na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO!
29 11.2018 31 12.2018 Aktualności, Historia, Wydarzenia

„Watchers of the Sky“ („Strażnicy nieba“) w reżyserii Edet Belzberg

Dlaczego masowa zagłada milionów ludzi miałaby być mniejszym przestępstwem niż mord popełniony na jednostce?
30 10.2018 Film, Historia, Wydarzenia