„Watchers of the Sky“ („Strażnicy nieba“) w reżyserii Edet Belzberg

Dlaczego masowa zagłada milionów ludzi miałaby być mniejszym przestępstwem niż mord popełniony na jednostce?
30 10.2018 Film, Historia, Wydarzenia

79. rocznica wkroczenia wojsk sowieckich na teren Polski

17 września 1939 roku, wypełniając postanowienia tajnego protokołu do Paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego między III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim 23 sierpnia 1939 roku, wojska sowieckie wkroczyły na terytorium Polski. W sowiecko-niemieckim porozumieniu zaplanowano podział terytorium RP między dwa totalitarne państwa. W Pakcie ZSRS zobowiązał się do wsparcia Niemiec w działaniach wojennych przeciwko Polsce.
17 09.2018 Historia, Wydarzenia

Aga Zaryan „Umiera Piękno“. Finisaż „Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944“

Koncert Agi Zaryan „Umiera Piękno“ uświetni finisaż wystawy „Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944“, ukazującej wybuch powstania, jego przebieg, taktykę i specyfikę walk w mieście.
06 09.2018 Historia, Muzyka, Wydarzenia

79. rocznica wybuchu II wojny światowej

Siedemdziesiąt dziewięć lat temu agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała II Wojnę Światową. Nad ranem 1 września 1939 r. wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Choć w trakcie wojny obronnej Polski 1939 r., Wojsko Polskie musiało uznać przewagę najeźdźcy, to przegrana walka była jedynie początkiem zaangażowania w działania wojenne żołnierzy polskich na frontach II Wojny Światowej.
01 09.2018 Historia, Wydarzenia