1.05.2020 - 5.05.2020 Film, Historia, Wydarzenia

Konstytucja 3 maja – historia prosto z Zamku

Film o dokumencie, który powstał w Zamku Królewskim w Warszawie 229 lat temu – Konstytucji 3 maja. Prawo to regulowało ustrój Rzeczypospolitej Obojga Nardów czasów Stanisława Augusta, m.in. ograniczało demokrację szlachecką, znosiło liberum veto i wprowadzało monarchię dziedziczną.

Kto jest autorem tekstu konstytucji? Czy powstał on jednego dnia? Jak wyglądał przebieg obrad Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja 1791 r.? I co wspólnego z tym wydarzeniem ma Jan Matejko, malarz z zupełnie innej epoki?

Na te i inne pytania odpowiada Sławomir Szczocki, kustosz w Dziale Oświatowym Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.

from to
Scheduled Film >Historia >Wydarzenia