5.05.2020 Sztuka, Wydarzenia

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Zapraszamy do zapoznania się z zabytkami Polski dzięki zbiorom na znanym serwisie ZABYTEK.PL
Portal administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa RP w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami) oraz lokalizacją obiektów. Zasoby portalu liczą około 80 000 obiektów. 

W dni dzisiejszym zapraszamy do zapoznania się z kolekcją
 “DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM.” 

Budownictwo drewniane jest nieodłącznym elementem polskiej wsi. Niezwykła malowniczość, integracja z krajobrazem i prostota formy drewnianych świątyń województwa świętokrzyskiego urzeka, dając poczucie zetknięcia się ze światem, który przeminął. Drewniana architektura sakralna w województwie świętokrzyskim ogranicza się jedynie do kościołów katolickich. Nie było tu nigdy drewnianych cerkwi, a nieliczne drewniane synagogi nie zachowały się do naszych czasów. Najstarsze zachowane drewniane kościoły w województwie datowane są na XV oraz XVI w. Należą do nich obiekty w Zborówku, Chotelku Zielonym, Glinianach i być może w Strzegomiu. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje kościół w Zborówku, jedna z najstarszych świątyń drewnianych w Polsce (1459 r.), oraz trójnawowy kościół w Strzegomiu. Najliczniejsze są jednak świątynie barokowe, wśród których na uwagę zasługuje bazylika z transeptem w Mnichowie, stanowiąca wybitny przykład adaptacji w drewnie formy architektonicznej typowej dla architektury murowanej. Świątynie z XIX i XX są zdecydowanie mniej liczne. Warto jednak wspomnieć o zbudowanych na planie ośmioboku kaplicach w Bliżynie i w Mroczkowie oraz wzniesionym w „stylu zakopiańskim” kościele z Kielc- Białogonu.

Scheduled Sztuka Wydarzenia