3.04.2020 Aktuality

2. ročník soutěže Mariana Szyjkowského – vyhlášení výsledků

Soutěž diplomových prací se zaměřením na Polsko

Polský institut v Praze vyhlásil již podruhé otevřené klání o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Své práce obhájené v akademickém roce 2018/2019 přihlásili studenti z různých českých univerzit. Zaměření více než dvou desítek prací bylo velmi pestré: od muzikologie a kunsthistorie přes politologii až k tradičně silnému zastoupení prací historických, lingvistických nebo literárněvědných. Soutěž nese symbolicky jméno Mariana Szyjkowského (1883–1952), profesora první samostatné katedry polonistiky v českých zemích otevřené v roce 1923 na Univerzitě Karlově v Praze. Třetí kolo soutěže pro práce obhájené v ak. roce 2019/2020 bude vypsáno na podzim 2020.

Výsledky

Kategoriie Polonistiky – diplomová práce 

1. místo: Katarzyna Wiktoria Myšáková Szwed: Problematika překladu Průvodce Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži (Polonistika FF UPOL)

Kategorie Polonistiky – bakalářská práce

1. místo: neuděleno 

Čestné ocenění
Joanna Szabó: Komparácia vývoja používania anglicizmov v poľskej a slovenskej hovorovej reči na základe internetového jazyka (Polonistika FF UK) 

Kategorie Nepolonistické obory – diplomová práce

1. místo: Nikoleta Bartošová: Skrytý fenomén diela Na szkle malowane poľskej skladateľky Katarzyny Gärtner (Muzikologie FF UPOL)

Kategorie Nepolonistické obory – bakalářská práce 

1. místo: oceněny dvě práce
Martin Fornůsek: Vojenské a bezpečnostní aspekty polského záboru Těšínska v letech 1938-1939 (Historický ústav FF MU)
Jan Kubelka: Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK) 

Komise:
Roman Baron (AV ČR)
Renata Putzlacher Buchtová (FF MU)
Vít Dostál (AMO) 
Polský institut v Praze – Maciej Ruczaj, Laura Trebel-Gniazdowska  

Naplánovaná událost Aktuality

100. výročí založení české univerzitní polonistiky 🗓

Dne 17. října vyvrcholí oslavy 100. výročí polonistiky.
17 10.2023 Aktuality, Debata, Historie, Program

Výsledky Ceny Mariana Szyjkowského pro nejlepší disertační

Komise ve složení prof. Joanna Goszczyńska, prof. Jan Holzer a prof. Jan Rychlík rozhodla o vítězích prvního ročníku Ceny Mariana Szyjkowského pro nejlepší disertační práce, obhájené od roku 2013, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.
12 09.2023 Aktuality

Kurzy polštiny 2023 / 2024 🗓

Aktuální informace o registraci na kurzy polštiny!
01 09.2023 Aktuality