9.06.2020 Aktuality

Program NAWA Chair

Národní agentura akademické výměny ve Varšavě přijímá přihlášky do programu Hostující profesura NAWA (NAWA Chair programme)

Hostující profesura NAWA – program je určen vybraným institucím systému vysokého školství a vědy, které budou moci pozvat do Polska vyjikající zahraniční odborníky zabývající se pro ně klíčovými tématy, kteří zde rozvinou výzkumy, posílí dikaktickou činnost a podpoří tyto instituce při přípravě žádostí o prestižní granty. V rámci programu bude možné zaměstnat na období 36-48 měsíců vědce z různých zemí s vynikajícími mezinárodními výsledky a vytvořit pro ně projektové skupiny. Program předpokládá také možnost zohlednění nákladů základního výzkumu, financovaných z prostředků Národního centra vědy (Narodowe Centrum Nauki). První ročník programu je zaměřen na humanitní, sociální a teologické obory.

Termín podávání přihlášek (pro polské instituce) je do 31. 7. 2020.

Více informací o programu zde: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

Kontaktní osoba: pan Artur Kołodziejczyk, e-mail: artur.kolodziejczyk@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390 35 90

Scheduled Aktuality