30.06.2020 Aktuality, Literatura

Polská témata v revue Kontexty

Letní číslo časopisu o kultuře a společnosti Kontexty přináší několik příspěvků s polskou tematikou, například text Josefa Mlejnka o malíři, spisovateli a pražském rodákovi Józefu Czapském, dále také Czapského esej Ztracený ráj Pierra Bonnarda. Stojí za zmínku, že v rámci projektu Samostatnost 1918 letos na jaře vydalo nakladatelství Academia knihu Czapského vzpomínek s názvem V nelidské zemi. Kontexty rovněž otiskly esej Marka Cichockého z chystané knihy Světy, které neznáme.

Scheduled Aktuality Literatura

Kurzy polštiny ve školním roce 2020/2021 🗓

Harmonogram kurzů polštiny na školní rok 2020/2021 zveřejníme ve druhé polovině srpna – zápis bude probíhat v září 2020.
16 07.2020 Aktuality