22.09.2020 Film, Historie, Program, Výstava Maiselova synagoga, Praha

Pasy pro život / prezentace výstavy a film 🗺

Výstava Pasy pro život v Maiselově synagoze a dokumentární film Pasy Paraguaye jsou věnovány jedinečné, dosud neznámé činnosti skupiny polských diplomatů a židovských aktivistů vedené Aleksandrem Ładośem (1891 – 1963). Během druhé světové války se vyráběním falešných pasů pokusili zachránit tisíce Židů před holokaustem. Odhaduje se, že bylo vydáno kolem 10 000 „pasů pro život“, z nichž mnohé opravdu dopomohly svým majitelům k záchraně.

Hlavní host: Wojciech Kozłowski, ředitel Institutu Pileckého

Výstava bude k vidění také v Plzni: 1. 9. – 21. 9. 2020 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, promítání filmu Pasy Paraguaye tamtéž 17. 9. od 17:00.

Akce probíhá v rámci programu Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky.

Organizátoři projektu: Institut Pileckého, Židovské muzeum v Praze, Polský institut v Praze, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Producentem filmu Pasy pro život je Ústav národní paměti IPN – Instytut Pamięci Narodowej.

Scheduled Film Historie Program Výstava
Maiselova synagoga, Praha Map