17.12.2020 Aktuality, Historie, Program

40 let Solidarity / speciální příloha týdeníku Reflex

Jak ovlivnil vznik Solidarity dění v Československu?

Jak na překotné změny u severních sousedů reagovala česká občanská společnost a jak komunistický režim? Proč první přeshraniční spolupráce disidentů propojila zrovna Poláky a Čechy? Co zbylo z dědictví Polsko-československé solidarity dnes? Na tyto a další otázky hledá odpovědi příloha týdeníku Reflex, která přináší články historiků a rozhovory s pamětníky.

Jaké materiály v příloze najdete?

Časovou osu historických událostí od roku 1944 do roku 1990

Rozhovor se Sašou Vondrou – Solidarita nás naučila solidaritě

Článek historika Mirosława Szumiła Zastavit polskou nákazu – o propagandistickém boji československých komunistů proti “polské kontrarevoluci”

Článek Hany Benešové I Polsko hrozila “bratrská internacionální pomoc” – o tzv. Operaci Krkonoše

Rozhovor s polským disidentem a pozdějším diplomatem (mj. bývalým ředitelem Polského institutu v Praze) Mirosławem Jasińským především o spolupráci polských a českých disidentů v 80. letech a utváření obrysů visegrádské spolupráce v 90. letech

Rozhovor se Stanislavem Devátým Útěk do Polska jako z akčního filmu – o několika měsících roku 1989, které český disident strávil v úkrytu v Polsku

www.reflex.cz

Naplánovaná událost Aktuality Historie Program

Polsko v bublinách 🗓 🗺

Jak vidíme sousedy skrze komiksové bubliny?
03 11.2021 18 11.2021 Program, Výstava

3KinoFest 🗓

V listopadu čeká filmové fanoušky největší akce s polskými filmy v Praze.
03 11.2021 12 11.2021 Film, Program

Musica non grata / Mieczysław Weinberg 🗓

Musica non grata je projekt zaměřený na „nežádoucí hudbu“ – hudebníky perzekvované totalitními režimy 20. století. Na orchestrálním večeru zazní v podání Orchestru Národního divadla symfonie Kadiš polského skladatele židovského původu Mieczysława Weinberga, věnovaná obětem povstání ve varšavském ghettu.
06 11.2021 Historie, Koncert, Program