17.12.2020 Aktuality, Historie, Program

40 let Solidarity / speciální příloha týdeníku Reflex

Jak ovlivnil vznik Solidarity dění v Československu?

Jak na překotné změny u severních sousedů reagovala česká občanská společnost a jak komunistický režim? Proč první přeshraniční spolupráce disidentů propojila zrovna Poláky a Čechy? Co zbylo z dědictví Polsko-československé solidarity dnes? Na tyto a další otázky hledá odpovědi příloha týdeníku Reflex, která přináší články historiků a rozhovory s pamětníky.

Jaké materiály v příloze najdete?

Časovou osu historických událostí od roku 1944 do roku 1990

Rozhovor se Sašou Vondrou – Solidarita nás naučila solidaritě

Článek historika Mirosława Szumiła Zastavit polskou nákazu – o propagandistickém boji československých komunistů proti “polské kontrarevoluci”

Článek Hany Benešové I Polsko hrozila “bratrská internacionální pomoc” – o tzv. Operaci Krkonoše

Rozhovor s polským disidentem a pozdějším diplomatem (mj. bývalým ředitelem Polského institutu v Praze) Mirosławem Jasińským především o spolupráci polských a českých disidentů v 80. letech a utváření obrysů visegrádské spolupráce v 90. letech

Rozhovor se Stanislavem Devátým Útěk do Polska jako z akčního filmu – o několika měsících roku 1989, které český disident strávil v úkrytu v Polsku

www.reflex.cz

Scheduled Aktuality Historie Program

Kieślowského Dekalog na TV Noe 🗓

V letošním roce by se legendární režisér Krzysztof Kieślowski dožil osmdesáti let. Na TV Noe si můžete připomenout jeho výjimečný televizní seriál Dekalog.
11 04.2021 13 06.2021 Aktuality, Film

Festival Culturea / Polsko a Írán 🗓

Culturea je cestovatelský projekt, který každoročně pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
09 04.2021 11 04.2021 Film, Program

Dny polské kultury v Brně 🗓

Jako každý rok proběhne i letos v Brně přehlídka polské kultury. Ze zřejmých důvodů bude většina akcí online. Snažíme se však využít všechny možnosti, abychom vám dali příležitost setkat se s kulturou nejen virtuálně, a proto vás zveme na naše venkovní výstavy.
08 04.2021 30 04.2021 Divadlo, Program, Výstava