01-02-2021 Aktuality

Vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Mariana Szyjkowského

Již potřetí jsme udělovali ceny v soutěži o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko.

Protože i akademický rok 2019/2020 ovlivnila pandemie Covid-19 (studenti neměli přístup do knihoven a mohli obhajobu svých prací odložit o rok), bylo jich letos přihlášeno méně. Přesto musíme ocenit jak tradičně výrazně zastoupený obor historie, tak i výtvarného umění, z nějž jedna práce vyhrála soutěž nepolonistických oborů – bakalářů. Soutěž pro závěrečné práce obhájené v ak. roce 2020/2021 vypíšeme na podzim.

Polonistiky – diplomová práce

Vítězná práce: Bc. Jakub Podžorný, Polské školství na Těšínsku v období přelomu 19. a 20. století, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Kulturně historická slavistika

Nepolonistické obory – diplomová práce

Čestné uznání: Bc. Václav Skořepa, Když vysokou školu nahradily byty: podzemní vzdělávání v socialistickém Československu a Polsku v 70. a 80. letech 20. století v komparativní perspektivě, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin

Čestné uznání: Bc. Tomáš Slavíček, Výjimečný stav v Polské lidové republice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie

Polonistiky – bakalářská práce

Cena neudělena

Nepolonistické obory – bakalářská práce

Vítězná práce: Alžběta Dvořáková, Česko-polský výraz obrazem i slovem, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Komise

Roman Baron (AV ČR)
Vít Dostál (AMO)
Renata Putzlacher Buchtová (FF MU)
Maciej Ruczaj (Polský institut v Praze)


Programový souhrn na březen 🗓

Náš program na březen 2021 přehledně k prohlížení a stažení.
02 03.2021 Aktuality, Program

Na skok do Polska / Krkonoše 🗓

V sérii miniprůvodců, která přináší tipy na toulky v blízkosti česko-polských hranic, nesmí samozřejmě chybět ani naše nejvyšší společné pohoří.
02 03.2021 Aktuality

Stanisław Vincenz / 50. výročí úmrtí 🗓

Životu a dílu spisovatele Stanisława Vincenze (1988–1971) se bude věnovat revue Kontexty a čtrnáctideník a2.
01 03.2021 Aktuality, Literatura, Program