1.02.2021 Aktuality

Vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Mariana Szyjkowského

Již potřetí jsme udělovali ceny v soutěži o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko.

Protože i akademický rok 2019/2020 ovlivnila pandemie Covid-19 (studenti neměli přístup do knihoven a mohli obhajobu svých prací odložit o rok), bylo jich letos přihlášeno méně. Přesto musíme ocenit jak tradičně výrazně zastoupený obor historie, tak i výtvarného umění, z nějž jedna práce vyhrála soutěž nepolonistických oborů – bakalářů. Soutěž pro závěrečné práce obhájené v ak. roce 2020/2021 vypíšeme na podzim.

Polonistiky – diplomová práce

Vítězná práce: Bc. Jakub Podžorný, Polské školství na Těšínsku v období přelomu 19. a 20. století, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Kulturně historická slavistika

Nepolonistické obory – diplomová práce

Čestné uznání: Bc. Václav Skořepa, Když vysokou školu nahradily byty: podzemní vzdělávání v socialistickém Československu a Polsku v 70. a 80. letech 20. století v komparativní perspektivě, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin

Čestné uznání: Bc. Tomáš Slavíček, Výjimečný stav v Polské lidové republice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie

Polonistiky – bakalářská práce

Cena neudělena

Nepolonistické obory – bakalářská práce

Vítězná práce: Alžběta Dvořáková, Česko-polský výraz obrazem i slovem, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Komise

Roman Baron (AV ČR)
Vít Dostál (AMO)
Renata Putzlacher Buchtová (FF MU)
Maciej Ruczaj (Polský institut v Praze)

Naplánovaná událost Aktuality

Program na březen 🗓

Přinášíme březnový programový přehled Polského institutu v Praze
01 03.2024 31 03.2024 Aktuality, Program

Maria Wojtyszko: Ještě chvilku / premiéra v

Polská dramatička Maria Wojtyszko vytvořila novou rodinnou divadelní hru přímo pro Činohru Národního divadla.
22 02.2024 Aktuality

Program na únor 🗓

Přinášíme přehledný program na únor 2024. Těšíme se na vás na našich akcích!
01 02.2024 29 02.2024 Aktuality, Program