15.02.2021 Aktuality

30. výročí visegrádské spolupráce

Před třiceti lety, 15. února 1991, prezidenti Polska, Československa a premiér Maďarska podepsali na hradě Visegrád v Maďarsku Deklaraci o spolupráci mezi Českou a Slovenskou federativní republikou, Polskou republikou a Maďarskou republikou na cestě evropské integrace.

Deklarace vytvořila politický rámec k široké polsko-československo-maďarské spolupráci a sbližování společností našich tří, po rozdělení Československa čtyř zemí. Původním cílem spolupráce bylo úsilí o plný návrat ke státní nezávislosti, demokracii a svobodě, odstranění projevů totality, budování parlamentní demokracie, respektování lidských práv a základních lidských svobod, vytvoření tržního hospodářství, plné začlenění do evropského politického, hospodářského, bezpečnostního a legislativního systému. Symbolickým završením této první etapy, které zároveň otevřelo další možnosti visegrádské spolupráce, byl vstup našich zemí do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie.

Dnes státy Visegrádské skupiny i nadále spojuje kromě přátelství i dobrá sousedská spolupráce a podobné hospodářské i společenské výzvy, pochopení hodnot vyplývajících z regionální spolupráce, a také vůle naplňovat společné cíle v evropské a zahraniční politice.

Z perspektivy třiceti let se Visegrádská skupina stala nejen jedním ze symbolů nové, sjednocené Evropy a zdařilé politické a hospodářské transformace našeho regionu, ale také příkladem efektivního formátu regionální spolupráce v rámci Evropské unie, který umožňuje činnou účast na utváření její politiky a posilování hospodářské konkurenceschopnosti.

V4 však neznamená jen politickou spolupráci. Jednou z vlajkových institucí naší spolupráce je Mezinárodní visegrádský fond, který funguje od roku 2000. Od svého vzniku fond financoval téměř 2 400 stipendií a podpořil přibližně šest tisíc projektů nevládních organizací, samospráv, vědců a umělců, především v našich čtyřech zemích, ale také v zemích Východního partnerství a Západního Balkánu.

Jsme potěšeni, že tak významné jubileum Visegrádské skupiny připadá na dobu polského předsednictví ve skupině, které probíhá od července 2020 do června 2021.

Spot ke 30. výročí Visegrádské skupiny
Naplánovaná událost Aktuality

Otwarty nabór wniosków do programu Anders NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA otwiera nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa.
12 04.2024 11 07.2024 Aktuality

Program na duben 🗓

Co zajímavého nás čeká v dubnu? Podívejte se na náš programový přehled!
01 04.2024 30 04.2024 Aktuality, Program

Stěhování Polského institutu 🗓

Informace omezení provozu Polského institutu v souvislosti se stěhováním
20 03.2024 01 04.2024 Aktuality