15.02.2021 Aktuality

30. výročí visegrádské spolupráce

Před třiceti lety, 15. února 1991, prezidenti Polska, Československa a premiér Maďarska podepsali na hradě Visegrád v Maďarsku Deklaraci o spolupráci mezi Českou a Slovenskou federativní republikou, Polskou republikou a Maďarskou republikou na cestě evropské integrace.

Deklarace vytvořila politický rámec k široké polsko-československo-maďarské spolupráci a sbližování společností našich tří, po rozdělení Československa čtyř zemí. Původním cílem spolupráce bylo úsilí o plný návrat ke státní nezávislosti, demokracii a svobodě, odstranění projevů totality, budování parlamentní demokracie, respektování lidských práv a základních lidských svobod, vytvoření tržního hospodářství, plné začlenění do evropského politického, hospodářského, bezpečnostního a legislativního systému. Symbolickým završením této první etapy, které zároveň otevřelo další možnosti visegrádské spolupráce, byl vstup našich zemí do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie.

Dnes státy Visegrádské skupiny i nadále spojuje kromě přátelství i dobrá sousedská spolupráce a podobné hospodářské i společenské výzvy, pochopení hodnot vyplývajících z regionální spolupráce, a také vůle naplňovat společné cíle v evropské a zahraniční politice.

Z perspektivy třiceti let se Visegrádská skupina stala nejen jedním ze symbolů nové, sjednocené Evropy a zdařilé politické a hospodářské transformace našeho regionu, ale také příkladem efektivního formátu regionální spolupráce v rámci Evropské unie, který umožňuje činnou účast na utváření její politiky a posilování hospodářské konkurenceschopnosti.

V4 však neznamená jen politickou spolupráci. Jednou z vlajkových institucí naší spolupráce je Mezinárodní visegrádský fond, který funguje od roku 2000. Od svého vzniku fond financoval téměř 2 400 stipendií a podpořil přibližně šest tisíc projektů nevládních organizací, samospráv, vědců a umělců, především v našich čtyřech zemích, ale také v zemích Východního partnerství a Západního Balkánu.

Jsme potěšeni, že tak významné jubileum Visegrádské skupiny připadá na dobu polského předsednictví ve skupině, které probíhá od července 2020 do června 2021.

Spot ke 30. výročí Visegrádské skupiny
Scheduled Aktuality

Programový souhrn na březen 🗓

Náš program na březen 2021 přehledně k prohlížení a stažení.
02 03.2021 Aktuality, Program

Na skok do Polska / Krkonoše 🗓

V sérii miniprůvodců, která přináší tipy na toulky v blízkosti česko-polských hranic, nesmí samozřejmě chybět ani naše nejvyšší společné pohoří.
02 03.2021 Aktuality

Stanisław Vincenz / 50. výročí úmrtí 🗓

Životu a dílu spisovatele Stanisława Vincenze (1988–1971) se bude věnovat revue Kontexty a čtrnáctideník a2.
01 03.2021 Aktuality, Literatura, Program