6.10.2021 Historie, Koncert, Program Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha

Archaion Kallos / Tři mládenci v peci ohnivé 🗺

Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos přináší českou premiéru jedné z nejzajímavějších památek byzantské kultury.

Posluchače čeká historicky poučená interpretace ojedinělé byzantské bohoslužby s divadelními prvky v podání polského protopsaltise (církevního zpěváka) Marcina Abijského a mužské části pražského souboru Ensemble Hilaris. Součástí programu jsou také skladby pozoruhodného hudebního rukopisu z pravoslavného kláštera v Supraślu, datovaného do období 16.–17. století.

6. 10. / 19:30 / Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha

www.philokallia.com

Naplánovaná událost Historie >Koncert >Program
Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha Mapa