8.11.2021 - 15.12.2021 Aktuality, Program

Cena Mariana Szyjkowského

Nový ročník soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko obhájenou v akademickém roce 2020/2021.

Do soutěže o Cenu Mariana Szyjkowského se mohou přihlašovat diplomové a bakalářské práce obhájené vždy v uplynulém akademickém roce, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

Kategorie I. – Polonistiky 
Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice  

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.: 
Vítězná diplomová práce: 15.000 Kč 
Vítězná bakalářská práce: 10.000 Kč 

Termín zasílání přihlášek: 15. 12. 2021 

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora). Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: program.praga@instytutpolski.pl 

K práci je nutno přiložit přihlášku a posudek vedoucího práce a oponenta. 

Kontaktní osoby / Další informace: 
Matěj Čermák:  matej.cermak@instytutpolski.pl / +420 222 164 416 

od do
Naplánovaná událost Aktuality Program

Dobré ráno s polštinou / Čteme dětem…

Naše heslo: “Ferdynand Wspaniały”. Zima s knížkou Ludwika Jerzyho Kerna!
12 02.2022 Literatura, Pro děti, Program

Renata Piotrowska-Auffret / As Long as We

Studio hrdinů zve diváky na premiéru pohybově-tanečního představení polské choreografky.
24 01.2022 20 02.2022 Divadlo, Program