17.01.2022 - 24.02.2022 Historie, Program, Výstava Ostrava / Dvorana Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6

30 let Visegrádské skupiny 🗺

Dvě výstavy v Ostravě připomínají loňské 30. výročí vzniku V4.

Visegrádská skupina (V4) je již třicet let platformou úzké spolupráce středoevropských zemí: České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Tyto země pojí kromě sousedských vazeb a obdobného geopolitického zázemí i společná historie, tradice a blízkost kultur. Visegrádská skupina byla založena 15. února 1991 a jejím posláním byla v té době zejména vzájemná podpora členských zemí na cestě k začlenění do Evropské unie a NATO. Dnes se visegrádská spolupráce soustředí jak na záležitosti v rámci našeho regionu, tak na spolupůsobení na půdě Evropské unie a dalších mezinárodních organizací.

K výročí vzniku V4 mohou návštěvníci zhlédnout dvě výstavy: První z nich představuje plakáty oceněné mezinárodní porotou v soutěži uspořádané Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky a polským Sdružením tvůrců užité grafiky. Mezinárodní soutěž odkazuje na světové renomé polské školy plakátu. Zúčastnit se jí mohli výtvarníci ze zemí V4 – ve svých návrzích připomněli historii, kulturní dialog a společné hodnoty zemí Visegrádské skupiny.

Druhá výstava, kterou připravilo varšavské Národní centrum kultury ve spolupráci s polským ministerstvem kultury, hravým způsobem přibližuje historii i současnost visegrádské spolupráce. Prezentuje také muraly – velkoformátové malby na domech, které vznikly v roce 2021 ve všech čtyřech hlavních městech zemí Visegrádské skupiny, a to právě u příležitosti 30. výročí jejího založení.

17. 1. – 24. 2. 2022
Ostrava / Dvorana Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6

Otevřeno pro veřejnost bude v úřední dny (pondělí, středa, čtvrtek) mezi 10. – 18. hodinou.

od do
Naplánovaná událost Historie >Program >Výstava
Ostrava / Dvorana Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6 Mapa

Výstava Nature Future 🗓

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří přesným, aktuálním, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují rozsáhlou ekologickou krizi, jež postihuje naši planetu.
09 05.2022 28 08.2022 Program, Výstava