4.08.2022 Koncert, Program

Mezinárodní varhanní festival / Daniel Strządała

Před pěti lety se Daniel Strządała na Mezinárodním varhanním festivalu v bazilice sv. Jakuba představil poprvé jako vycházející polská varhanická hvězda, letos bude celý festival zahajovat. V mezičase se ze studenta katowické hudební akademie stal pedagog a aktivní koncertní umělec.

Na pražském zahajovacím koncertě s názvem Mistrovské mládí zazní v jeho podání díla J. S. Bacha, Césara Francka či Bolesława Szabelského a posluchači se mohou těšit také na improvizaci na biblický text.

www.auditeorganum.cz

4. 8. / 19:00

Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 635

Naplánovaná událost Koncert >Program

Moravský podzim / Partnerská Poznaň 🗓 🗺

Závěrečný koncert Moravského podzimu bude ve znamení orchestrální hudby. Do Brna přijede filharmonie z Poznaně, partnerského města Brna.
22 10.2023 Koncert, Program

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Collegium 1704 & Chopin 🗓 🗺

Chopinovské koncerty Collegia 1704 v pražském Rudolfinu a kulturním centru Vzlet.
19 10.2023 22 10.2023 Koncert, Program