1.07.2022 - 31.07.2022 Historie, Literatura, Program

Francišak Skaryna – renesanční člověk // Dějiny a současnost

Ruské země mezi Baltem a Černým mořem sjednotili ve 14. století litevská velkoknížata v rámci Polsko-litevské unie. Nicméně v rámci tohoto velkého státního útvaru jazykově a kulturně převažovali obyvatelé hovořící ruténnským jazykem, který je předchůdcem dnešní běloruštiny.

O tento jazyk se významnou měrou zasadil František Skaryna, humanista, tiskař, autor tzv. Ruténské Bible, a lékař, ale také zahradník na pražském dvoře císaře Ferdinanda I., jedna z klíčových postav novověké běloruské kultury.

V Praze v 16. století působil a v roce 1541 také zemřel. Přečtěte si více o Skarynově životě na stránkách nového čísla Dějiny a současnost v rámci seriálu Rus bez Ruska!

od do
Naplánovaná událost Historie Literatura Program

Kopřiva Fest / Teatralność 🗓

Přehlídka netradičního divadla v Kopřivnici už podruhé sází na Mateusze Nowaka, herce a dramatika, který patří mezi přední zástupce polského monodramatu.
27 04.2024 Divadlo, Program

Postprizma 🗓 🗺

Výstava Postprizma prezentuje tvorbu umělců ze střední Evropy, kteří reflektují současnost a anticipují možnosti budoucího směřování společnosti.
20 04.2024 14 07.2024 Program, Výstava

Edice N / Czechy. To nevymyslíš 🗓

V knižní edici Deníku N vyšla česky nová kniha polského spisovatele a bohemisty Aleksandra Kaczorowského věnovaná české současnosti, historii a národní povaze.
16 04.2024 Debata, Literatura, Program