3.10.2022 - 4.10.2022 Historie, Literatura, Program Polský institut v Praze

Setkávání kultur: Kašubové a jiné národy 🗺

Zveme na mezinárodní kašubskou konferenci, která se uskuteční 3. a 4. října od 9:00 v Polském institutu v Praze. Přijďte si poslechnout příspěvky předních odborníků na kašubskou problematiku.

Vyjímečnou akcí 3. září v 17:00 bude představení českého překladu románu Aleksandra Majkowského Remusův život a dobrodružství: kašubské zrcadlo (Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé) v refektáři kostela sv. Jiljí v Praze. Zazní kašubské písně a historik Miloš Řezník bude hovořit s polskou literární vědkyní Adelou Kuik-Kalinowskou o svých překladech z kašubštiny do češtiny.

Celý program níže:

od do
Naplánovaná událost Historie >Literatura >Program
Polský institut v Praze Mapa

Moravský podzim / Filharmonie Poznaň 🗓 🗺

Závěrečný koncert Moravského podzimu bude ve znamení orchestrální hudby. Do Brna přijede filharmonie z Poznaně, partnerského města Brna.
22 10.2023 Koncert, Program

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Collegium 1704 & Chopin 🗓 🗺

Chopinovské koncerty Collegia 1704 v pražském Rudolfinu a kulturním centru Vzlet.
19 10.2023 22 10.2023 Koncert, Program