18.10.2022 Literatura, Program Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2

Na protnutí artérií / Setkání s Krzysztofem Siwczykem 🗺

Autorský večer polského básníka s uvedením básnického výboru Na protnutí artérií v překladu Jana Fabera a Ivety Mikešové vydaného nakladatelstvím Protimluv. Večer moderuje redaktorka knihy Lenka Daňhelová. Básník Krzysztof Siwczyk je zakladatel slezské skupiny Na dziko/Na divoko. Česky vyšly jeho básně také v antologii Mrtvé body (Protimluv 2006) a v Antologii současné polské poezie (Fra 2011). Siwczykův jazyk je náročný, uzavřený ve svém světě, využívá hovorové obraty nebo frazeologismy a zapojuje je do složitých větných konstrukcí, záměrně vychýlených z běžné skladby.

www.fra.cz

Naplánovaná událost Literatura >Program
Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2 Mapa