16.11.2022 - 3.09.2023 Historie, Program, Výstava Muzeum Hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

Den na tržišti: život obyvatel středověké Wrocławi 🗺

Výstava o vratislavském náměstí Nowy Targ, jež ve středověku pulzovalo životem.

Šlo o jedno z centrálních prostranství města, kde se křížily komunikační trasy mezi Západem a střední Evropou a nepřímo také mezi Evropou severní a východní.

Exponáty prezentované na výstavě byly získány díky novým archeologickým výzkumům, a umožňují tak rekonstruovat vývojový rytmus středověkého města a každodenní život vratislavských obyvatel na rozhraní kultur.

Výstavu o každodenním životě obyvatel středověké Wrocławi/Vratislavi a náměstí Nowy Targ najdete v Domě U Zlatého prstenu v Praze. Představuje bohatý soubor nálezů získaných během záchranných archeologických výzkumů v letech 2010–2012. Ty jsou zajímavé i tím, že na rozdíl od Prahy, jež stojí na propustném podloží, Vratislav ve své půdě uchovala řadu organických artefaktů, neboť k nim voda skrz pevné podloží nemohla.

Výstavu pořádá Muzeum města Prahy ve spolupráci s Polským institutem a Městským muzeem ve Vratislavi. 

www.muzeumprahy.cz 

od do
Naplánovaná událost Historie >Program >Výstava
Muzeum Hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 Mapa

Moravský podzim / Partnerská Poznaň 🗓 🗺

Závěrečný koncert Moravského podzimu bude ve znamení orchestrální hudby. Do Brna přijede filharmonie z Poznaně, partnerského města Brna.
22 10.2023 Koncert, Program

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Collegium 1704 & Chopin 🗓 🗺

Chopinovské koncerty Collegia 1704 v pražském Rudolfinu a kulturním centru Vzlet.
19 10.2023 22 10.2023 Koncert, Program