16.11.2022 - 3.09.2023 Historie, Program, Výstava Muzeum Hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

Den na tržišti: život obyvatel středověké Wrocławi 🗺

Výstava o vratislavském náměstí Nowy Targ, jež ve středověku pulzovalo životem. Šlo o jedno z centrálních prostranství města, kde se křížily komunikační trasy mezi Západem a střední Evropou a nepřímo také mezi Evropou severní a východní.

Exponáty prezentované na výstavě byly získány díky novým archeologickým výzkumům, a umožňují tak rekonstruovat vývojový rytmus středověkého města a každodenní život vratislavských obyvatel na rozhraní kultur.

Výstavu o každodenním životě obyvatel středověké Wrocławi/Vratislavi a náměstí Nowy Targ najdete v Domě U Zlatého prstenu v Praze. Představí bohatý soubor nálezů získaných během záchranných archeologických výzkumů v letech 2010–2012. Ty jsou zajímavé i tím, že na rozdíl od Prahy, jež stojí na propustném podloží, Vratislav ve své půdě uchovala řadu organických artefaktů, neboť k nim voda skrz pevné podloží nemohla.

Výstavu pořádá Muzeum Hlavního města Prahy ve spolupráci s Polským institutem a Městským muzeem ve Vratislavi. 

www.muzeumprahy.cz 

od do
Naplánovaná událost ical Google outlook Historie >Program >Výstava
Muzeum Hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 Mapa

Strachy v nás / distribuční premiéra 🗓

Do české kinodistribuce vstupuje 24. listopadu oceňovaný film režisérů Łukasze Rondudy a Łukasze Gutta Strachy v nás (Wszystkie nasze strachy, 2021).
24 11.2022 06 01.2023 Film, Program