6.08.2022 - 1.09.2023 Aktuality, Historie, Program, Výstava Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 220/47a, 73601 Havířov - Životice

817: Polský venkov za 2. světové války 🗺

Výstava v Životicích prodloužena do 1. 9. 2023.

Navštivte Památník životické tragédie v Havířově-Životicích a prohlédněte si naši expozici „817: Polský venkov za druhé světové války“. Výstava české veřejnosti přibližuje osud polských vesnic, jež byly podobně jako Životice, Lidice a Ležáky ve větší či menší míře pacifikované nacistickou armádou. K prohlédnutí bude v Havířově-Životicích až do začátku září 2023.

Výstavu „817: Polský venkov za druhé světové války“ jsme symbolicky zahájili 6. srpna 2022, tedy v den výročí nacistické likvidační akce.

Památník životické tragédie jsme si za místo výstavy 817 nevybrali náhodou. Vznikl totiž jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci Zemské armády (AK), při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice, Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka – a to jak polské, tak české národnosti. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době druhé světové války. Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

Více si o pacifikaci Životic můžete přečíst v knize Karin Lednické Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie.

Výstavu jsme připravili společně s Instytut Pamięci Narodowej a Muzeum Wsi Kieleckiej – Památník utrpení polského venkova v Michniowě.

od do
Naplánovaná událost ical Google outlook Aktuality >Historie >Program >Výstava
Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 220/47a, 73601 Havířov - Životice Mapa

Warsze 🗓 🗺

Hudební večer u příležitosti 80.výročí povstání ve varšavském ghettu.
20 04.2023 Koncert, Program

Večery s reportéry / O dětech, které dospěly

Jak děti vnímají válku? A jakou roli hrají v propagandě? Polská reportérka Magdalena Grzebałkowska představí nový český překlad své knihy Vojenka, v níž se zaměřila na osudy lidí, kteří v dětství zažili druhou světovou válku.
26 04.2023 Debata, Historie, Literatura, Program

Soutěž Mikuláš Koperník – Polák, který změnil

Rok 2023 vyhlásilo UNESCO rokem Mikuláše Koperníka, a proto máme letos jedinečnou příležitost oslavit úspěchy tohoto velkého Poláka známého po celém světě. Letos by se věhlasný astronom dožil 550 let! Polský institut v Praze k tomuto výročí připravil výtvarnou soutěž pro děti a školní mládež ve věku od 6 do 15 let.
01 04.2023 20 05.2023 Aktuality, Pro děti, Program