6.08.2022 - 1.09.2023 Aktuality, Historie, Program, Výstava Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 220/47a, 73601 Havířov - Životice

817: Polský venkov za 2. světové války 🗺

Výstava v Životicích prodloužena do 1. 9. 2023.

Navštivte Památník životické tragédie v Havířově-Životicích a prohlédněte si naši expozici „817: Polský venkov za druhé světové války“. Výstava české veřejnosti přibližuje osud polských vesnic, jež byly podobně jako Životice, Lidice a Ležáky ve větší či menší míře pacifikované nacistickou armádou. K prohlédnutí bude v Havířově-Životicích až do začátku září 2023.

Výstavu „817: Polský venkov za druhé světové války“ jsme symbolicky zahájili 6. srpna 2022, tedy v den výročí nacistické likvidační akce.

Památník životické tragédie jsme si za místo výstavy 817 nevybrali náhodou. Vznikl totiž jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci Zemské armády (AK), při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice, Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka – a to jak polské, tak české národnosti. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době druhé světové války. Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

Více si o pacifikaci Životic můžete přečíst v knize Karin Lednické Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie.

Výstavu jsme připravili společně s Instytut Pamięci Narodowej a Muzeum Wsi Kieleckiej – Památník utrpení polského venkova v Michniowě.

od do
Naplánovaná událost Aktuality >Historie >Program >Výstava
Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 220/47a, 73601 Havířov - Životice Mapa

Moravský podzim / Filharmonie Poznaň 🗓 🗺

Závěrečný koncert Moravského podzimu bude ve znamení orchestrální hudby. Do Brna přijede filharmonie z Poznaně, partnerského města Brna.
22 10.2023 Koncert, Program

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Collegium 1704 & Chopin 🗓 🗺

Chopinovské koncerty Collegia 1704 v pražském Rudolfinu a kulturním centru Vzlet.
19 10.2023 22 10.2023 Koncert, Program