22.01.2023 Aktuality, Historie

160. výročí lednového povstání

„Nuže do zbraně, národe Polska, Litvy a Rusi, do zbraně! Neboť hodina společného osvobození už nastala, starý meč náš je vytažen, svatý prapor orla, pogoně a archanděla je rozvinut,“ zaznělo před 160 lety, 22. ledna 1863, v provolání Ústředního národního komitétu ve Varšavě.

Začalo tak poslední z cyklu velkých povstání, které proti ruské okupaci dávné Rzeczpospolité vypuklo nejen na území Polského království, ale také Litevského velkoknížectví. Mnohonárodnostní charakter lednového povstání dokládá i povstalecký prapor s polskými, litevskými a ukrajinskými symboly. Na tento odkaz, která je znovu aktuální dnes, kdy se středovýchodní Evropa opět střetává s ruským imperialismem, naváže 9. února v Knihovně Václava Havla diskuse s názvem „Za naši a vaši svobodu“. Více o idejích lednového povstání si můžete přečíst v komentáři profesora Andrzeje Nowaka s názvem Poláci, Ukrajinci, Litevci a Bělorusové se nevzdávají aneb Jak se nesmířit s porobou, který vyšel v neděli 22. ledna na Forum24.

Povstání mělo velký ohlas v celé Evropě včetně českých zemí a v povstaleckých oddílech bojovalo několik desítek českých dobrovolníků. Po potlačení povstání navíc povstalci, kteří prchali z ruského záboru, končili ve vězeních na území habsburské monarchie, mimo jiné v Olomouci, Hradci Králové a další místech. Českým kapitolám v dějinách lednového povstání je věnován článek profesorky Agnieszky Czajkowské (online na portálu revue Kontexty) a Eleonory Tehníkové Polské povstání a internovaní polští povstalci ve východních Čechách (1963–1865), který vychází v lednovém čísle časopisu Dějiny a současnost a můžete si ho přečíst i online.

Naplánovaná událost Aktuality Historie

Večery s reportéry: Make Královec/Jablonec Czech Again 🗓

Lidé se vyměnili, města zůstala. Noví obyvatelé nedostali možnost zabydlet se po svém, o minulosti se smělo mluvit jen tak, jak chtěla komunistická strana.
08 11.2023 Debata, Historie, Literatura, Program

1. a 2. listopadu 2023 – Polský

Ve dnech 1. a 2. listopadu je 2023 Polský institut – kromě knihovny – uzavřen z důvodu polského svátku. Knihovna je ve čtvrtek 2. listopadu v provozu v obvyklé otevírací době.
01 11.2023 02 11.2023 Aktuality

Program na listopad 🗓

Listopadové akce přehledně v našem programovém letáku.
01 11.2023 30 11.2023 Aktuality, Program