22.01.2023 Aktuality, Historie

160. výročí lednového povstání

„Nuže do zbraně, národe Polska, Litvy a Rusi, do zbraně! Neboť hodina společného osvobození už nastala, starý meč náš je vytažen, svatý prapor orla, pogoně a archanděla je rozvinut,“ zaznělo před 160 lety, 22. ledna 1863, v provolání Ústředního národního komitétu ve Varšavě.

Začalo tak poslední z cyklu velkých povstání, které proti ruské okupaci dávné Rzeczpospolité vypuklo nejen na území Polského království, ale také Litevského velkoknížectví. Mnohonárodnostní charakter lednového povstání dokládá i povstalecký prapor s polskými, litevskými a ukrajinskými symboly. Na tento odkaz, která je znovu aktuální dnes, kdy se středovýchodní Evropa opět střetává s ruským imperialismem, naváže 9. února v Knihovně Václava Havla diskuse s názvem „Za naši a vaši svobodu“. Více o idejích lednového povstání si můžete přečíst v komentáři profesora Andrzeje Nowaka s názvem Poláci, Ukrajinci, Litevci a Bělorusové se nevzdávají aneb Jak se nesmířit s porobou, který vyšel v neděli 22. ledna na Forum24.

Povstání mělo velký ohlas v celé Evropě včetně českých zemí a v povstaleckých oddílech bojovalo několik desítek českých dobrovolníků. Po potlačení povstání navíc povstalci, kteří prchali z ruského záboru, končili ve vězeních na území habsburské monarchie, mimo jiné v Olomouci, Hradci Králové a další místech. Českým kapitolám v dějinách lednového povstání je věnován článek profesorky Agnieszky Czajkowské (online na portálu revue Kontexty) a Eleonory Tehníkové Polské povstání a internovaní polští povstalci ve východních Čechách (1963–1865), který vychází v lednovém čísle časopisu Dějiny a současnost a můžete si ho přečíst i online.

Naplánovaná událost Aktuality >Historie

Hlasy / polská nezávislá poezie a doba

Literární večer v rámci doprovodného programu výstavy Necenzurováno. Polské nezávislé umění 80. let představí literární kontext doby, kterou prezentuje výstava, mj. na příkladu díla Jana Polkowského, jednoho z básnických symbolů odporu vůči výjimečnému stavu z roku 1981.
10 06.2023 Debata, Historie, Literatura, Program

Česká univerzitní polonistika slaví sto let 🗓

Na rok 2023 připadá sté výročí samostatné univerzitní polonistiky v českých zemích. Seznamte se s její historií a osobností prvního profesora Mariana Szyjkowského v rozhovoru s historikem Romanem Baronem a polonistou Romanem Madeckým, který výšel v magazínu Univerzity Karlovy Forum.
23 05.2023 Aktuality, Historie

Witold Pilecki 🗓

Na letošní jarní měsíce připadají dvě kulatá výročí spjatá s jedním z nejtragičtějších hrdinů doby nesvobody, Witoldem Pileckým.
22 05.2023 Aktuality, Historie