24.01.2023 - 20.06.2023 Aktuality, Historie, Výstava Praha / Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu – malý přednáškový sál, Týnská 630/6

Den na tržišti / doprovodný program 🗺

Kolem výstavy Den na tržišti: život obyvatel středověké Wrocławi, kterou jsme otevřeli v listopadu společně s Muzeem města Prahy, se stále něco děje. Přinášíme přehled doprovodného programu výstavy.

21. 2. / 18:00
Přednáška profesorky Lenky Bobkové, medievalistky z Ústavu českých dějin FF UK, se bude věnovat roli středověké Vratislavi, vratislavského knížectví a biskupství v českých zemích.

25. 2. / 10:00
S archeologií do středověku. Workshop pro rodiče s dětmi, kde se účastníci seznámí s životem středověkého člověka nejen ve Vratislavi či v Praze.

21. 3. / 18:00
„Vratislav, město slavné Koruny české, velice pohubil.“ Vztahy Prahy a Vratislavi mezi konkurencí a indiferencí – přednáška docenta Martina Čapského z Univerzity Pardubice.
Praha a Vratislav náležely mezi nejvýznamnější středoevropské metropole ještě dříve, než je politický vývoj svedl do hranic jednoho soustátí. Mezi nejznámější epizody jejich společných dějin náleží odsouzení a upálení pražského měšťana Jana Krásy nebo odboj Vratislavi proti králi Jiřímu z Poděbrad. Vzájemné vztahy však byly mnohem pestřejší.

25. 3. / 10.00
Středověké hry a hračky. Workshop pro rodiče s dětmi

25. 4. / 18:00
Archeologie středověkých měst Praha–Wrocław – přednáška profesora Jerzyho Piekalského, archeologa z Vratislavské univerzity

23. 5. / 18:00

Archeologie na Nowém Targu a život středověkých Vratislavanů – přednáška doktora Jakuba Sawického, který vystudoval archeologii na vratislavské univerzitě a od roku 2016 je zaměstnancem pražského Archeologické ústavu AV ČR

Na komentované prohlídky, přednášky i workshopy je nutné si udělat rezervaci na wroclaw@muzeumprahy.cz

Více o výstavě

Výstava o vratislavském náměstí Nowy Targ, jež ve středověku pulzovalo životem. Šlo o jedno z centrálních prostranství města, kde se křížily komunikační trasy mezi Západem a střední Evropou a nepřímo také mezi Evropou severní a východní.

Exponáty prezentované na výstavě byly získány díky novým archeologickým výzkumům z let 2010–2012, a umožňují tak rekonstruovat vývojový rytmus středověkého města a každodenní život vratislavských obyvatel na rozhraní kultur. Vystavené předměty jsou zajímavé i tím, že na rozdíl od Prahy, jež stojí na propustném podloží, Vratislav ve své půdě uchovala řadu organických artefaktů, neboť k nim voda skrz pevné podloží nemohla.

Výstavu, která potrvá do 3. 9. 2023, najdete v Domě U Zlatého prstenu v Praze.

Výstavu pořádá Muzeum Hlavního města Prahy ve spolupráci s Polským institutem a Městským muzeem ve Vratislavi.

www.muzeumprahy.cz

Cena jednotlivých přednášek: 80 Kč.

od do
Naplánovaná událost ical Google outlook Aktuality >Historie >Výstava
Praha / Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu – malý přednáškový sál, Týnská 630/6 Mapa

Dne 8. 6. 2023 – Polský institut

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 bude Polský institut včetně knihovny uzavřen z důvodu svátku (Boží tělo). Děkujeme za pochopení.
08 06.2023 Aktuality

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Mikuláš Koperník –

U příležitosti 550. výročí narození velkého astronoma jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Přinášíme jména autorů vítězných prací.
06 06.2023 Aktuality

Program na červen 🗓

Připravili jsme pro vás přehledný program na měsíc červen. Těšíme se na vás na našich akcích!
01 06.2023 Aktuality, Program