24.01.2023 - 20.06.2023 Aktuality, Historie, Výstava Praha / Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu – malý přednáškový sál, Týnská 630/6

Den na tržišti / doprovodný program 🗺

Kolem výstavy Den na tržišti: život obyvatel středověké Wrocławi, kterou jsme otevřeli v listopadu společně s Muzeem města Prahy, se stále něco děje. Přinášíme přehled doprovodného programu výstavy.

21. 2. / 18:00
Přednáška profesorky Lenky Bobkové, medievalistky z Ústavu českých dějin FF UK, se bude věnovat roli středověké Vratislavi, vratislavského knížectví a biskupství v českých zemích.

25. 2. / 10:00
S archeologií do středověku. Workshop pro rodiče s dětmi, kde se účastníci seznámí s životem středověkého člověka nejen ve Vratislavi či v Praze.

21. 3. / 18:00
„Vratislav, město slavné Koruny české, velice pohubil.“ Vztahy Prahy a Vratislavi mezi konkurencí a indiferencí – přednáška docenta Martina Čapského z Univerzity Pardubice.
Praha a Vratislav náležely mezi nejvýznamnější středoevropské metropole ještě dříve, než je politický vývoj svedl do hranic jednoho soustátí. Mezi nejznámější epizody jejich společných dějin náleží odsouzení a upálení pražského měšťana Jana Krásy nebo odboj Vratislavi proti králi Jiřímu z Poděbrad. Vzájemné vztahy však byly mnohem pestřejší.

25. 3. / 10.00
Středověké hry a hračky. Workshop pro rodiče s dětmi

25. 4. / 18:00
Archeologie středověkých měst Praha–Wrocław – přednáška profesora Jerzyho Piekalského, archeologa z Vratislavské univerzity

23. 5. / 18:00
Archeologie na Nowém Targu a život středověkých Vratislavanů – přednáška doktora Jakuba Sawického, který vystudoval archeologii na vratislavské univerzitě a od roku 2016 je zaměstnancem pražského Archeologické ústavu AV ČR

6. 6. / 17:30
Komentovaná prohlídka s archeologem Petrem Starcem

20. 6. / 18:00
Archeologie pražských náměstí a život ve středověké Praze (PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.; Mgr. Jan Havrda, NPÚ Praha)

Na komentované prohlídky, přednášky i workshopy je nutné si udělat rezervaci na wroclaw@muzeumprahy.cz

Více o výstavě

Výstava o vratislavském náměstí Nowy Targ, jež ve středověku pulzovalo životem. Šlo o jedno z centrálních prostranství města, kde se křížily komunikační trasy mezi Západem a střední Evropou a nepřímo také mezi Evropou severní a východní.

Exponáty prezentované na výstavě byly získány díky novým archeologickým výzkumům z let 2010–2012, a umožňují tak rekonstruovat vývojový rytmus středověkého města a každodenní život vratislavských obyvatel na rozhraní kultur. Vystavené předměty jsou zajímavé i tím, že na rozdíl od Prahy, jež stojí na propustném podloží, Vratislav ve své půdě uchovala řadu organických artefaktů, neboť k nim voda skrz pevné podloží nemohla.

Výstavu, která potrvá do 3. 9. 2023, najdete v Domě U Zlatého prstenu v Praze.

Výstavu pořádá Muzeum Hlavního města Prahy ve spolupráci s Polským institutem a Městským muzeem ve Vratislavi.

www.muzeumprahy.cz

Cena jednotlivých přednášek: 80 Kč.

od do
Naplánovaná událost Aktuality >Historie >Výstava
Praha / Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu – malý přednáškový sál, Týnská 630/6 Mapa

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Polské dny v Ostravě 🗓

Pestrý polský program již brzy v severomoravské metropoli!
18 10.2023 12 11.2023 Debata, Historie, Koncert, Literatura, Program, Výstava

100. výročí založení české univerzitní polonistiky 🗓

Dne 17. října vyvrcholí oslavy 100. výročí polonistiky.
17 10.2023 Aktuality, Debata, Historie, Program