26.05.2023 - 30.09.2023 Aktuality, Program, Výstava Cechovna Dolu Michal, Československé armády 413/95, Ostrava

Marcin Ryczek / Harmony 🗺

Ostravský Důl Michal zve na výstavu významného polského fotografa Marcina Ryczka.

Práce Marcina Ryczka jsou sérií minimalistických foto­grafií, které využívají symboly. Jejich vůdčím principem je minimum formy, maximum obsahu. Název Harmony od­kazuje na formu, obsah a proces vzniku prezentovaných fotografií. Předmět je multidimenzionální, odkazuje na svobodu, spiritualitu, vztahy člověk-přirozenost. Vyhledané v okolním světě, graficky neupravené, transpa­rentní obrazy odkazují na jednoduché linie a čisté formy. Jsou tvořeny převážně v černobílém stylu, který zdůraz­ňuje jejich minimalismus a zároveň odkazuje k tradiční fotografii.

Pouze některé fotografie, hlavně na Tchaj-wanu a v Indii, byly vyro­beny barevně. V procesu tvorby děl Marcina Ryczka je nejdůležitější všímat si a čekat. Všímání si je intenzivní pozorování reality, hledání něčeho jedinečného, probouzení zájmu o zdánlivě obyčejná místa. Čekání naopak hledá okamžik, kdy můžete zachytit jedinečnou at­mosféru vybraného místa, okamžik, kdy se stane něco, co bude od­ rážet autorovu citlivost. Fotografie jsou metaforické, nejednoznačné a univerzální, což podněcuje představivost a vybízí diváka k reflexi a interpretaci vlastního původu.

Fotografie A Man Feeding Swans in the Snow získala ocenění v prestižních mezinárodních soutěžích a je v renomovaných sbírkách, včetně Bibliothěque Nationale de France v Paříži a Slezského muzea v Katovicích. V roce 2013 ji vlivný americký portál The Huffington Post uznal jako jednu z pěti nejlepších fotografií na světě. V roce 2017 se objevila na obálce knihy 100 Great Street Photographs od Davida Gibsona, což potvrzuje její mimořádnou popularitu.

Marcin Ryczek – polský fotograf, narozený v roce 1982. Absolvent Katolické univerzity v Lublinu, žije a tvoří v Krakově.
www.marcinryczek.com

Vernisáž 25. 2023 od 17:00 / vstup zdarma

Výstava potrvá od 26. 5. 2023 do 30. 9. 2023, přístupná je vždy od středy do neděle od 9 do 17 hod. Vstupné 60 Kč. Více informací zde.

od do
Naplánovaná událost ical Google outlook Aktuality >Program >Výstava
Cechovna Dolu Michal, Československé armády 413/95, Ostrava Mapa

Moravský podzim / Partnerská Poznaň 🗓 🗺

Závěrečný koncert Moravského podzimu bude ve znamení orchestrální hudby. Do Brna přijede filharmonie z Poznaně, partnerského města Brna.
22 10.2023 Koncert, Program

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Collegium 1704 & Chopin 🗓 🗺

Chopinovské koncerty Collegia 1704 v pražském Rudolfinu a kulturním centru Vzlet.
19 10.2023 22 10.2023 Koncert, Program