7.09.2023 - 1.10.2023 Divadlo, Film, Program, Výstava Plzeň

PL in PLzeň 🗺

Zářijová část volného cyklu polských kulturních akcí v Plzni přinese dvě výstavy a dva filmy. Jsme také partnery dvou divadelních představení v rámci festivalu Divadlo.

7. 9. / 17:00
Západočeská galerie, Pražská 13
Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou
Vernisáž výstavy, která bude ke zhlédnutí do 30. 9.

Letos uplyne 100 let od narození Jerzyho Nowosielského, jednoho z nejvýznamnějších polských umělců 20. století. Toto výročí je příležitostí přiblížit jeho tvorbu českému publiku. Nowosielski na cestě k vlastnímu uměleckému stylu prošel několikerou iniciací: avantgardní, surrealistickou a náboženskou (pravoslavnou). Právě směs takto různorodých, zdánlivě protichůdných tradic – disciplíny malířské avantgardy, imaginace surrealismu a strnulých pravidel pravoslavného kánonu ikonické malby – dodává jeho umění výjimečnou, neopakovatelnou atmosféru. Umělec se věnoval jak světskému, tak sakrálnímu umění, a ve všech oblastech svého působení je jeho estetika soudržná a harmonická. Na jedné výstavě tak můžeme vedle sebe vidět ikonu Panny Marie, kanonický obraz Ukřižování, fenomény kulturní historie lidstva, žánrové náměty, ženské akty či geometrickou abstrakci. Výběr děl na výstavě v Západočeské galerii představuje všechny tyto různorodé složky Nowosielského tvorby.

Otevřeno každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin a vstup na výstavu je zdarma.

www.zpc-galerie.cz


12. 9. / 17:00
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Večer polských filmů ve Filmovém klubu Plzeň
Promítání filmů Strachy v nás a Nikdy nepláču.

Strachy v nás (Wszystkie nasze strachy), rež. Łukasz Ronduda a Łukasz Gutt, Polsko, 2021, 91 min.

Drama natočené podle skutečných událostí vypráví příběh gay umělce a aktivisty Daniela, který je silně věřící a žije ve své rodné vesnici. Když jeho komunitu zasáhne nečekaná tragédie, snaží se Daniel své sousedy v truchlení sjednotit a dovést je ke smíření. Ti se k němu ale obracejí zády. Osamocený Daniel se tak ve snaze zajistit, aby se podobná událost neopakovala, uchyluje k radikálnímu a kontroverznímu uměleckému gestu…

Nikdy nepláču (Jak najdalej stąd), rež. Piotr Domalewski, Polsko – Irsko, 2020, 96 min.

Křehký příběh mladé dívky se dotýká mimo jiné i tématu pracovní migrace Poláků. Sedmnáctiletá Ola z nevelkého polského města se musí sama vydat do Irska, kde její otec zemřel na následky pracovního úrazu. Nezkušená dívka zde musí vyřídit veškeré formality spojené s úmrtím a převozem ostatků. Na své pouti do neznáma se snaží obnovit vztah k zemřelému otci, kterého dlouho neviděla. V Irsku pozná jiný svět a lidi, kteří změní její přístup k životu.

Filmy v polštině s českými titulky.

www.fkplzen.cz


13. 9. / 19:00
Nové divadlo / Palackého náměstí 30
Trójanky

Představení souboru Teatr Wybrzeże Gdaňsk v rámci zahajovacího večera festivalu Divadlo.

Euripidovy Trójanky v interpretaci oceňovaného polského režiséra Jana Klaty. Euripides ve svém dramatu ukázal to, co nevyprávěl Homér v Iliadě: jak vypadalo ráno po dobytí Tróje. Jak se ženy, do té doby představitelky královského rodu, ocitly na samém dně lidské existence. Jaký byl jejich vztah k vítězům, zástupcům vysoké hellénské kultury, kteří vraždami nevinných a bezbranných překračují hranice barbarství. Tvůrci inscenace se soustředili mimo jiné na proces dozrávání k pomstě obětí na vrazích a trýznitelích. Euripides psal Trójanky v kontextu probíhající peloponéské války a otevřeně kritizoval imperiální ambice Athén. Snažil se poukázat na to, že v žádném ozbrojeném konfliktu nejsou vítězové ani poražení. Řekové z Homérova eposu, podobně jako Euripidovi současníci Athéňané, uvěřili, že jsou neporazitelní, a to je odsoudilo k záhubě.

Po představení následuje beseda s tvůrci.

www.festivaldivadlo.cz


14. 9. / 20:45
DEPO 2015, Presslova 14
Návrat do Remeše

Představení souborů Teatr Łaźnia Nowa z Krakova a Nowy Teatr z Varšavy na festivalu Divadlo.

Inscenace inspirovaná autobiografickou knihou Didiera Eribona, slavného francouzského sociologa. Eribon, homosexuální intelektuál pocházející z předměstí Remeše, odešel z rodného města, aby mohl projít coming outem a vystoupat na společenském žebříčku. To se mu podařilo, ale ani přes své levicové názory se nezbavil pocitu studu spojeného s dělnickým původem své rodiny. Teprve smrt otce v něm vyvolala potřebu návratu do rodného města a přehodnocení své třídní identity. Tento prožitek ho inspiroval k napsání Návratu do Remeše – kniha se po svém vydání okamžitě stala bestsellerem. Tvůrci inscenace v čele s režisérkou Katarzynou Kalwat pojali divadelní úpravu formou setkání s Didierem Eribonem a snažili se uchopit mechanismy popsané v knize tak, aby bylo možné klást otázky o jejich aktuálnosti tady a teď.

Po představení následuje beseda s tvůrci.

www.festivaldivadlo.cz


22.– 23. 9.
DEPO 2015, Presslova 14
Výstava 100 let Wisławy Szymborské

Uvedení výstavy o polské básnířce a nositelce Nobelovy ceny za literaturu na festivalu Svět knihy Plzeň.

Uvedení výstavy o polské básnířce a nositelce Nobelovy ceny za literaturu na festivalu Svět knihy Plzeň.

„Někteří mají rádi poezii, ale mají rádi i nudlovou polívku,“ psala v jedné ze svých básní nositelka Nobelovy ceny za literaturu Wisława Szymborska (1923–2012), která byla známá svým ironickým přístupem k okolnímu světu i své vlastní slávě. V roce 2023 by oslavila 100. narozeniny a její život v dobových fotografiích a textech Joanny Gromek Illg přibližuje nová putovní výstava připravená krakovskou Nadací Wisławy Szymborské. Básnířka, esejistka, literární kritička, překladatelka, ale také autorka satirických vystřihovánek a limericků, je představena tak, jak ji do této doby znali často jen její nejbližší. Do češtiny Szymborské básně překládala její přítelkyně, polonistka Vlasta Dvořáčková, která v průběhu let připravila čtyři knižní výbory.

www.svetknihy.cz

Cyklus PL in PLzeň pořádá Polský institut v Praze ve spolupráci s městem Plzeň.

od do
Naplánovaná událost Divadlo >Film >Program >Výstava
Plzeň Mapa

Moravský podzim / Filharmonie Poznaň 🗓 🗺

Závěrečný koncert Moravského podzimu bude ve znamení orchestrální hudby. Do Brna přijede filharmonie z Poznaně, partnerského města Brna.
22 10.2023 Koncert, Program

Přístavy neklidu. Art brut v Polsku 🗓

Návštěvníci uvidí vůbec poprvé v České republice ucelenou přehlídku polského art brut, která zahrnuje dvě stovky obrazů, kreseb i trojrozměrných předmětů od tří desítek autorů z období od první poloviny 20. století až po současnost.
19 10.2023 25 02.2024 Program, Výstava

Collegium 1704 & Chopin 🗓 🗺

Chopinovské koncerty Collegia 1704 v pražském Rudolfinu a kulturním centru Vzlet.
19 10.2023 22 10.2023 Koncert, Program