12.09.2023 Aktuality

Výsledky Ceny Mariana Szyjkowského pro nejlepší disertační práci

Komise ve složení prof. Joanna Goszczyńska, prof. Jan Holzer a prof. Jan Rychlík rozhodla o vítězích prvního ročníku Ceny Mariana Szyjkowského pro nejlepší disertační práce, obhájené od roku 2013, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.

Laureáty se stávají:

Michala Benešová za práci „Ve světle kabaly: židovská mystika v polské literatuře meziválečného období“ obhájenou v roce 2016 na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

a

Jan Květina za práci „Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského“ obhájenou v roce 2017 na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Děkujeme všem účastníkům za přihlášení zajímavých prací a gratulujeme laureátům.

Soutěž vyhlásil u příležitosti 100. výročí založení české univerzitní polonistiky Polský institut v Praze. Každoročně probíhá také soutěž o nejlepší bakalářské a magisterské práce – vyhlášení šestého ročníku již brzy! Podrobnosti o soutěži zde.

Cenu Mariana Szyjkowského určenou pro nejlepší disertační práce finančně podpořil Orlen Unipetrol.

Naplánovaná událost Aktuality

100. výročí založení české univerzitní polonistiky 🗓

Dne 17. října vyvrcholí oslavy 100. výročí polonistiky.
17 10.2023 Aktuality, Debata, Historie, Program

Kurzy polštiny 2023 / 2024 🗓

Aktuální informace o registraci na kurzy polštiny!
01 09.2023 Aktuality

Chléb a sůl / distribuční premiéra 🗓

Společnost Artcam uvádí na plátna českých kin úspěšný snímek režiséra Damiana Kocura Chléb a sůl.
21 09.2023 Aktuality, Film, Program