Institut knihy je národní kulturní instituce, jejímž hlavním cílem je popularizovat knihy, rozvíjet čtenářství a také propagovat polskou literaturu na světě. Institut v rámci svých programů určených zahraničním překladatelům a nakladatelům přímo podporuje vydávání polských knih v jiných zemích.

Vybrané programy polského Institutu knihy

Překladatelský program © Poland

Program pro zahraniční nakladatele zaměřený zejména na beletrii, poezii a esejistiku, literárněhistorické, historické, filozofické, sociologické a politologické publikace, literaturu faktu, komiks nebo literaturu pro děti a mládež. Přispívá na náklady spojené s překladem, nákupem licencí a v odůvodněných případech (komiksy, ilustrované knihy) tiskem díla. S podporou programu vyšly překlady polských knih do více než čtyřiceti světových jazyků, mezi nimiž je čeština na jednom z prvních míst.

Termíny podání žádostí: 1. února–31. března
Výsledky: do 31. srpna

V případě nevyčerpání přidělených prostředků může IK vypsat další termín pro podání žádostí v průběhu roku, většinou během září.

 

Sample Translation © Poland

Program pro překladatele polské literatury dotuje až 20 stran ukázkového překladu pro účely prezentace zahraničnímu nakladateli.

 

Kolegium překladatelů

Program pro překladatele polské literatury, kteří publikovali tiskem nebo elektronicky alespoň jeden vlastní překlad. V rámci studijního pobytu jsou účastníkům hrazeny náklady na cestu, honorář a je jim poskytnuto ubytování, případně pomoc při organizaci setkání s vydavateli nebo spisovateli.

 

Cena „Transatlantyk“

Ocenění udělované Institutem knihy výjimečným „velvyslancům” polské literatury v zahraničí, osobnostem z řad překladatelů, literárních kritiků, historiků literatury nebo kulturních pracovníků. Název odkazuje k titulu díla Witolda Gombrowicze, spisovatele, jehož tvorba se rovněž dočkala světového ohlasu. Cena spojená s finanční odměnou 10 000 EUR je udělována jednou ročně. V roce 2011 ji obdržela také významná česká překladatelka z polštiny Vlasta Dvořáčková.


Podrobné informace o programech, termíny a formuláře najdete na internetových stránkách Institutu knihy.

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682
biuro@instytutksiazki.pl

www.instytutksiazki.pl
www.bookinstitute.pl

» zpět na stránku knihovny