14.05.2019 - 2.06.2019 Sztuka, Wszystko

Wernisaż ikon „CZAS ŚMIERCI / CZAS ŻYCIA”

Месца: Pińsk, Muzeum Białoruskiego Polesia, pl. Lenina 22

 Wystawa została zorganizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu oraz Instytutu Polskiego w Mińsku. W dwutygodniowym plenerze wzięło udział 40 malarzy z Polski, Ukrainy, Litwy i Serbii.

Przygotowując X edycję nowickich warsztatów organizatorzy sięgnęli do słów wypowiedzianych przez Chrystusa w Betanii, u grobu Łazarza, „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 25-26). Te słowa oddają sens dorocznych spotkań w Nowicy artystów, teologów, historyków i krytyków sztuki. Temat pleneru był zaproszeniem do zobrazowania zarówno ludzkiego dramatu, jak i perspektywy życia wiecznego. Formuła nowickich spotkań pozwala artystom na autorskie realizacje i swobodę w doborze środków dla realizacji istoty ewangelicznego przekazu.

Wśród prezentowanych obrazów można znaleźć zupełnie nowe rozwiązania, które funkcjonują w ikonografii „od wieków” i przez to zostały utrwalone w świadomości. Większość „nowickich” prac odbiega od potocznych wyobrażeń ikony rozumianej jako mniej lub bardziej sprawnie wykonanej kopi już istniejącego obrazu. Nie wszystkie prace powstałe w trakcie pleneru są ikonami, jednakże wszystkie są świadectwem udziału w spotkaniu, którego treścią była kontemplacja Słowa Bożego. Niewątpliwie przestrzeń „swobody” wypowiedzi poszerza uczestnictwo w plenerze abstrakcjonistów, których prace również prezentujemy na wystawie. Ich udział dopełnia spektrum poszukiwań współczesnego języka dla przekazania doświadczenia wiary.

Uczestnicy X edycji Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów wybrali na tematy swych prac wątki z całej historii zbawienia. Na wystawie prezentujemy ok. 50 ikon, w tym obrazy przedstawiające m.in. Wygnanie z raju, Potop, Ofiarę Abrahama, Przejście przez Morze Czerwone. W trakcie wystawy zostanie zaprezentowany poplenerowy katalog zawierający oprócz reprodukcji również teksty o. Tomasza Biłki OP oraz ks. dr Artura Aleksiejuka (ChAT).

Wystawa CZAS ŚMIERCI / CZAS ŻYCIA wcześniej prezentowana była w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (wrzesień / październik 2018 r.), Muzeum Narodowym im. A. Szeptyckiego we Lwowie (październik/grudzień 2018r.), Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (luty/marzec), Galeria Artystyczna Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku (marzec), Muzeum Witolda Białynickiego- Biruli w Mohylewie (kwiecień/maj).

Wystawa potrwa do 2 czerwca 2019 r.

Foto: Peter Beym

from to
Scheduled Sztuka >Wszystko