5.10.2020 - 6.10.2020 Sztuka, Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowoczesne miasto i sztuka: społeczeństwo, innowacje, kontekst”

5-6 października 2020 r. w Mińsku odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowoczesne miasto i sztuka: społeczeństwo, innowacje, kontekst”, zorganizowana przez Katedrę Sztuki i Projektowania Środowiska Przestrzennego Wydziału Komunikacji Społeczno-Kulturowej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Instytut Polski w Mińsku jest jednym z partnerów konferencji.

 W Mińsku, na Białorusi i na całym świecie dzisiaj bardzo ważna jest kwestia wyboru dalszych strategii wizji urbanistycznej i kształtowania artystycznego wizerunku miasta. Ostatnie transformacje Berlina, Paryża, Moskwy i innych miast, tworzenie innowacyjnych klastrów w Amsterdamie, Londynie i inne transfiguracje i innowacje środowiska miejskiego wywołały kontrowersje dotyczące idei i natury miasta, jego przejścia w nową erę sztuki i komunikacji. Konferencja koncentruje się na wizji dalszego rozwoju urbanistycznego miast Białorusi, w szczególności Mińska i jego aglomeracji. Oczekuje się, że uczestnicy konferencji zaproponują innowacyjne pomysły na temat perspektyw sztuki w urbanizacji aglomeracji Mińskiej.

 Główne tematy konferencji:

– „aktualne miasto” – sztuka i urbanistyka w kształtowaniu wizerunku Mińska i miast europejskich,

– czym jest miasto dzisiaj? (omówienie koncepcji Bruno Latoura, Charlesa Landry ’ ego, Richarda Florydy, Richarda Sennetta, Patricka Schumachera i innych współczesnych teoretyków),

– aglomeracja Mińska w kontekście europejskiej tradycji rozwoju środowiska,

– od wnętrza do środowiska miejskiego: sztuka i design w kształtowaniu kultury miejskiej,

– „green” / smart / AI-perspektywy transgresji technologicznej,

przyspieszenie i dziedzictwo kulturowe,

urbanizacja i dezurbanizacja.

 6 października w trybie online z referatem na temat „Miasto Łódź jako przykład transformacji centrum postindustrialnego” wystąpi Mikołaj Łukasz Sadowski, kierownik Katedry Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego.

 PROGRAM KONFERENCJI

ПРАГРАМА КАНФЕРЭНЦЫІ-ArtsCity

 

5 października o godzinie 17:00 w ramach konferencji w Narodowym Muzeum Historycznym Republiki Białoruś odbędzie się otwarcie ekspozycji „Osie egzystencji sztuka i współczesne miasto”.

Ekspozycja ukazuje plastyczne  odzwierciedlenie środowiska miejskiego w sztuce: spektakl miejski, aspekty historyczne i społeczne, samotność.

from to
Scheduled Sztuka Wydarzenia