Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru, po dohodě s lektorem je možné přihlásit se i v průběhu kurzu. Polský institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem.

» katalog knihovny a mediatéky
» pokyny pro studenty

Kurzy polštiny 2019/ 2020

zimní semestr 30. 9. 2019–21. 2. 2020
letní semestr 24. 2.–26. 6. 2020

Zápis na letní semestr kurzů polštiny  možný pouze během ledna. Registrace probíhá u našich lektorů. 

Pondělí
16:30 – 18:00 začátečníci A
18:10 – 19:40 středně pokročilí I

Úterý
18:00 – 19:30 začátečníci B + C

Středa
16:45 – 18:15 středně pokročilí II/ 2
18:30 – 20:00 středně pokročilí II/1

Čtvrtek
17:00 –18:30 pokročilí
18:45 –19:45 konverzační kurz

Zápis do kurzů

Zápis probíhá vždy v září v knihovně Polského institutu nebo přímo u lektora. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného za daný semestr nebo za celý rok. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykových znalostí určuje lektor.

» přihláška na kurz

Ceny ve školním roce 2019/2020

Začátečníci – pokročilí (1x týdně 90 min.): 3 500 Kč / semestr
Zlevněná cena: 2 500 Kč / semestr
Konverzační kurz (1x týdně 60 min): 1 800 Kč / semestr
Zlevněná cena: 1 500 Kč / semestr

Kurzovné se platí u lektora, která potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladu s vlastním razítkem.

Sleva platí pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce a rodiče na mateřské dovolené. Nárok na slevu je nutno doložit (např. potvrzením ze školy, úřadu apod.)