Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru, po dohodě s lektorem je možné přihlásit se i v průběhu kurzu. Polský institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem.

» katalog knihovny a mediatéky
» podmínky kurzu

Kurzy polštiny 2020/ 2021

zimní semestr             30. 9. 2020 – 12. 2. 2021
letní semestr   15. 2. 2021 – 25. 6. 2021

Pondělí
16:30 – 18:00 začátečníci A
18:10 – 19:40 středně pokročilí I/ 2

Úterý
18:00 – 19:30 středně pokročilí I/ 1 (skupiny A+B)

Středa
17:00 – 18:30 začátečníci B
18:45 – 20:10 středně pokročilí II/ 2

Čtvrtek
17:00 –18:30 pokročilí
18:45 –20:15 středně pokročilí II/ 1

Výuka se nekoná od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021, v době jarních prázdnin a o státních svátcích.

Zápis do kurzů

Zápis probíhá vždy v září v knihovně Polského institutu nebo přímo u lektora, možné je i přihlášení e-mailem na adrese beata.mocova@instytutpolski.org. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného za daný semestr nebo za celý rok. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykových znalostí určuje lektor. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení minimálně 6 osob do skupiny.

Upozornění
V případě ohrožení onemocněním COVID-19 a aktuálních opatření vlády ČR/ Ministerstva zdravotnictví/ hygienické stanice nebo ředitele Polského institutu je možné převést  prezenční výuku kurzů polského jazyka do virtuální třídy a pokračovat ve výuce formou skupinového on-line kurzu prostřednictvím Skype nebo jiné výukové platformy zvolené Polským institutem. Vracení kurzovného nebude možné.

Ceny ve školním roce 2020/2021

Začátečníci – pokročilí (1x týdně 90 min.): 3 500 Kč / semestr
Zlevněná cena: 2 500 Kč / semestr

Kurzovné se platí u lektora, která potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladu s vlastním razítkem.

Sleva platí pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce a rodiče na mateřské dovolené. Nárok na slevu je nutno doložit (např. potvrzením ze školy, úřadu apod.)

Podrobnosti o kurzech

Beata Mocová
+420/ 220 410 417 (út, čt, pá)
beata.mocova@instytutpolski.org