16.09.2020 Verejná diskusia

Diskusia poľských a sloven¬ských opozičníkov

Pozývame na diskusiu, ktorej hlavným organizátorom je Veľ­vyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, s účasťou opozič­ných aktivistov zo Slovenska a Poľska, prostredníctvom ktorej si pripomenieme spoluprácu poľskej opozície s česko-sloven­skými opozičníkmi a výročie Poľsko-česko-slovenskej solidarity.

Poľsko bude v diskusii zastupovať Andrzej Jagodziński, pre­kladateľ českej a slovenskej literatúry, aktívny opozičník, člen Poľsko-česko-slovenskej solidarity a bývalý riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave. Ďalšími účastníkmi budú: František Mik­loško, Ján Budaj, Martin Šimečka a Pavol Demeš.

Vstup na pozvánky.

Prípadné zmeny v programe stretnutia či jeho zrušenie vyhradené.

16. 9. / 17:00, Bratislava, Klub pod lampou, Partizánska 2

https://www.gov.pl/web/slowacja

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Tadeusz Różewicz – Pútnik k sebe 🗓

Tento rok sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Tadeusza Różewicza, významného poľského básnika, dramatika, prozaika a scenáristu, ktorý bol kandidátom na Nobelovu cenu za literatúru.
15 12.2021 Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Stanné právo v Poľsku

Tento rok si Poľsko v decembri pripomenie 40. výročie zavedenie stanného práva (13. 12. 1981).
25 11.2021 Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom 3 🗓

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje tretí ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.
22 11.2021 26 11.2021 Film, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy