Vybrané projekty pre vedcov a doktorandov:

  • Program Poland My First Choice – program určený pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať magisterský stupeň v Poľsku.
  • Polskie Powroty – program na podporu návratu vynikajúcich poľských vedcov do Poľska. Je určený pre poľských vedcov pracujúcich v zahraničných vedeckých inštitúciách, ktorí chcú po návrate do Poľska využiť vedomosti a skúsenosti získané v zahraničí, napr. vytvoriť vlastný výskumný tím alebo sa podieľať na výskume v existujúcich výskumných skupinách.
  • Program Stanisława Ulama – štipendium umožňuje realizovať výskumné aktivity vrátane výskumu v spolupráci s poľskými vedcami alebo vedeckými tímami; postgraduálne stáže; získavanie materiálov pre výskum alebo pre vedecké publikácie; pedagogickú činnosť v hosťujúcej inštitúcii.
  • Štipendijný program Gen. W. Andersa pre poľských krajanov žijúcich v zahraničí – štipendium sa udeľuje mladým ľuďom poľského pôvodu, občanom týchto krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Estónsko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizstan, Litva, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Maďarsko a štáty južnej a strednej Ameriky a Afriky.
  • Štipendijný program Stefana Banacha – vznikol z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a Národnej agentúry pre akademickú výmenu (NAWA). Cieľom programu, ktorý je určený občanom krajín Východného partnerstva, Strednej Ázie a západného Balkánu, je podporiť rozvoj týchto krajín prostredníctvom zvyšovania úrovne vzdelávania.
  • Štipendijný program Ignacyho Łukasiewicza – jeho vznik tiež iniciovali spoločne Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a NAWA v rámci poľskej rozvojovej pomoci. Podobne ako štipendijný program Stefana Banacha podporuje hospodársky a sociálny rozvoj rozvojových krajín (neplatí pre európske a stredoázijské krajiny). Prednosť majú uchádzači z týchto krajín: Angola, Etiópia, Filipíny, India, Indonézia, Keňa, Kolumbia, Libanon, Mexiko, Mjanmarsko, Nigéria, Palestína, Peru, Južná Afrika, Senegal, Tanzánia, Uganda, Vietnam.

Viac informácií o aktuálnych programoch NAWA nájdete tu.