Adresa:
Poľský inštitút
Nám. SNP 27
P.O. Box 153
814 99 Bratislava

Internet:
web: https://instytutpolski.pl/bratislava
mail: program.bratislava[@]instytutpolski.org

Telefónne čísla:
sekretariát: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030
program: +421 2 544 32 014, +421 2 544 32 015
čitáreň: +421 2 544 32 088
ekonomický úsek: +421 2 544 32 089
fax: +421 2 544 32 016

Otváracie hodiny:
pon.–štv.: 9.30–17.00, piat. 9.00–15.00
Galéria: pon.–štv.: 10.00–17.00, piat.: 9.00–15.00
Čitáreň a knižnica: pon.–štv.: 10.00–16.00, piat. 10.00–15.00

Informácia o zásadách prijímania petícií, sťažností a návrhov v Poľskom inštitúte v Bratislave