Adresa:
Poľský inštitút
Nám. SNP 27
P.O. Box 153
814 99 Bratislava

Internet:
web: https://instytutpolski.pl/bratislava
mail: program.bratislava[@]instytutpolski.pl

Telefónne čísla:
sekretariát: +421 2 544 32 030
program: +421 2 544 32 014, +421 2 544 32 015
čitáreň: +421 2 544 32 088
ekonomický úsek: +421 2 544 32 089
fax: +421 2 544 32 016

Otváracie hodiny:
pon. 8.30–16.30, ut.–štv. 9.00–17.00, pia. 8.00–16.00
Galéria: pon. 10.00–16.30, ut.–štv. 10.00–17.00, pia. 9.00–15.00
Čitáreň a knižnica: pon.–štv. 10.00–16.00, pia. 10.00–15.00

Informácia o zásadách prijímania petícií, sťažností a návrhov v Poľskom inštitúte v Bratislave