Poľsko ponúka niekoľko druhov štipendií pre cudzincov, ktorí chcú v Poľsku študovať a realizovať tu výskum.

Záujemcovia majú dispozícii napr.: Erasmus+, štipendiá v rámci bilaterálnych dohôd, stredoeurópsky program výmenných pobytov CEEPUS, vyšehradský štipendijný program, štipendiá pre študentov z krajín Východného partnerstva a postsovietskych krajín, štipendiá pre občanov rozvojových krajín, Fulbrightov program, štipendijný program Lanea Kirklanda, program štipendií UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

VEDECKÉ ŠTIPENDIÁ (rozkliknúť)

ŠTIPENDIÁ V RÁMCI BILATERÁLNYCH ZMLÚV (rozkliknúť)