Bilaterálna spolupráca zahŕňa okrem iného tieto krajiny: Arménsko, Belgicko – Valónsko, Bielorusko, Bulharsko, Čína, Chorvátsko, Česká republika, Egypt, Francúzsko, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Južná Kórea, Severné Macedónsko, Mongolsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Taiwan, Ukrajina, Južný Jemen, Vietnam, Maďarsko, Taliansko. V rámci tohto programu je možné realizovať pobyty v rozsahu od 3 dní do 12 mesiacov v danom akademickom roku.

Viac informácií o programe bilaterálnej spolupráce nájdete tu.

Informácie pre slovenských študentov poskytuje aj Slovenská akademická informačná agentúra.

Viac informácií o projektoch pre inštitúcie: Promocja Zagraniczna; Program PROM; Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; Welcome to Poland; STER – doktorandské štipendiá pre cudzincov; KATAMARAN – príprava a realizácia spoločných magisterských študijných programov: www.nawa.gov.pl/instytucje