V ČASE EPIDÉMIE ODPORÚČAME POĽSKO (ONLINE)


KVÍZ O POĽSKU 2020


MESAČNÉ PROGRAMY POĽSKÉHO INŠTITÚTU V BRATISLAVE

MAREC 2020


DECEMBER 2019


OKTÓBER 2019


JÚL a AUGUST 2019


MÁJ 2019


MAREC 2019


DECEMBER 2018


OKTÓBER 2018


JÚL a AUGUST 2018


MÁJ 2018


JANUÁR a FEBRUÁR 2018


NOVEMBER 2017


SEPTEMBER 2017


JÚN 2017


MAREC 2017


DECEMBER 2017


OKTÓBER 2016


JÚL a AUGUST 2016


MÁJ 2016


MAREC 2016


OKTÓBER 2015


JÚL a AUGUST 2015


MÁJ 2015


MAREC 2015

JANUÁR a FEBRUÁR 2020


NOVEMBER 2019


SEPTEMBER 2019


JÚN 2019


APRÍL 2019


JANUÁR a FEBRUÁR 2019


NOVEMBER 2018


SEPTEMBER 2018


JÚN 2018


APRÍL 2018


MAREC 2018


DECEMBER 2017


OKTÓBER 2017


JÚL a AUGUST 2017


APRÍL a MÁJ 2017


JANUÁR a FEBRUÁR 2017


NOVEMBER 2016


SEPTEMBER 2016


JÚN 2016


APRÍL 2016


JANUÁR a FEBRUÁR 2016


NOVEMBER a DECEMBER 2015


SEPTEMBER 2015


JÚN 2015


JANUÁR a FEBRUÁR 2015