Fot. Adam Oleksiak/MNW

Digitálne Národné múzeum vo Varšave vystavuje až 60 tisíc múzejných objektov spomedzi vyše 800 tisíc artefaktov, ktoré sa nachádzajú v zbierke múzea. Nájdete tu veľdiela poľskej maľby, sochárstva a grafiky, starobylé nástenné maľby z Faras, ktoré objavili poľskí archeológovia, ale aj stredoveké i moderné umenie. Každý sa môže bez ohľadu na to, kde býva, vybrať na virtuálnu prehliadku poľského Národného múzea vo Varšave. Internetový portál je personalizovaný. Používateľ si tak môže prezerať zbierky na časovej osi alebo vybrať si konkrétne veľdiela, pričom históriu vlastného bádania si môže následne uložiť na svojom profile na tomto portáli.

Fot. Adam Oleksiak/MNW

„Najhodnotnejšie a najvýznamnejšie objekty sa nachádzajú v časti veľdiela,“ približuje Karolina Tabak, vedúca Oddelenia digitalizácie a vizuálnej dokumentácie Národného múzea vo Varšave. „Internetovým návštevníkom odporúčame aj tematické chodníky – interaktívne prezentácie o zbierke tohto múzea, či o rôznych javoch v rámci široko vnímanej kultúry, ako napr. Faras – poklady púšteZločin a smrťDieťaV ateliéri umelca,“ dodáva. V Digitálnom Národnom múzeu vo Varšave si môžete naozaj detailne pozrieť napríklad aj obraz „Bitka pri Grunwalde“  Jana Matejku, a po kliknutí na špeciálne ikonky sa tiež oboznámiť s postavami, ktoré sa na ňom nachádzajú.

Milovníci umenia si môžu stiahnuť fotografiu objektu, ktorý sa im zapáči. Na portáli nájdete pri fotografiách umeleckých diel aj informácie o podmienkach ich použitia vrátane autorských práv. Zobrazenia objektov na verejnej doméne (ak od smrti tvorcu ubehlo minimálne 70 rokov) je možné sťahovať, spracovávať a používať bez najmenších obmedzení, a to aj komerčne. Reprodukcie nachádzajúce sa na portáli Digitálne Národné múzeum vo Varšave môžu slúžiť aj na realizáciu vlastných technických či reklamných výrobkov.

Fot. Adam Oleksiak/MNW