Ročné (dvojsemestrálne) kurzy poľštiny 2021/2022

„Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebr­zeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz za­lewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.“

Aj vy chcete vedieť vysloviť tento zábavný jazykolam plynulou poľštinou? Tak neváhajte, a prihláste sa na ročné kurzy poľské­ho jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave!

Poľský inštitút už tradične organizuje ročné – dvojsemestrálne kurzy poľského jazyka pre Slovákov. Kurz pre každú skupinu sa skladá z 30 vyučovacích hodín za semester, lekcie sa konajú raz do týždňa (po dve hodiny). Cena kurzu je 90 € za semester, pričom poplatok je potrebné uhradiť najneskôr pred 1. lekciou.

Tento rok otvárame 2 skupiny: začiatočnícka úroveň (A1), pokro­čilá začiatočnícka úroveň (A2). Výučba v obidvoch skupinách bude prebiehať výlučne online.

Kurzy sa začnú v prvom októbrovom týždni podľa tohto harmonogramu:

  • Skupina A1: stredy o 17:00 hod., prvá lekcia 6. 10.
  • Skupina A2: pondelky o 17:00 hod., prvá lekcia 4. 10.

Limit pre každú skupinu je 10 osôb.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 02 544 320 88 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy teresa.lukacova@instytutpolski.pl.

Vnútorný poriadok kurzov poľského jazyka ako cudzieho organizovaných Poľským inštitútom v Bratislave

____________________

Tí, ktorí už vedia po poľsky a majú záujem o získanie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu z poľštiny, získajú viac informácií na stránke: www.nava.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja alebo www.certyfikatpolski.pl.