Ročné (dvojsemestrálne) kurzy poľštiny 2020/2021

„Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebr­zeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz za­lewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.“

Aj vy chcete vedieť vysloviť tento zábavný jazykolam plynulou poľštinou? Tak neváhajte, a prihláste sa na ročné kurzy poľské­ho jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave!

Poľský inštitút už tradične organizuje ročné – dvojsemestrálne kurzy poľského jazyka pre Slovákov. Kurz pre každú skupinu sa skladá z 30 vyučovacích hodín za semester, lekcie sa konajú raz do týždňa (po dve hodiny). Cena kurzu je 90 € za semester a platí sa najneskôr 5 pracovných dní pred prvou hodinou.

Otvárame 3 skupiny: začiatočnícka úroveň (A1), mierne pokro­čilá úroveň (A2/B1), pokročilá úroveň (B2). Prednosť v pokroči­lej skupine budú mať osoby, ktoré pokračujú po absolvovaní kurzu na nižšej úrovni s cieľom zvýšiť svoju jazykovú úroveň.

Kurzy sa začnú na prelome septembra a októbra podľa tohto harmonogramu:

Výučba vo všetkých skupinách bude prebiehať v stredy. Prvá lekcia sa uskutoční v stredu 30. septembra 2020.

  • Skupina A1 (začiatočníci): streda 17:00 – KAPACITA NAPLNENÁ
  • Skupina A2/B1: streda 18:45 – KAPACITA NAPLNENÁ
  • Skupina B2: streda 17:00

Vzhľadom na epidemickú situáciu je potrebné počítať s tým, že sa v priebehu kurzu môže zmeniť forma výučby. Kurzy sa najskôr začnú realizovať dennou formou (za osobnej účasti), a v prípade zhoršenia epidemickej situácie budú pokračovať v online forme.

Upozorňujeme, že poplatok za kurz sa v tomto prípade nevracia.

Limit pre každú skupinu je 10 osôb.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 02 544 320 88 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy teresa.lukacova@instytutpolski.org.

Vnútorný poriadok kurzov poľského jazyka ako cudzieho organizovaných Poľským inštitútom v Bratislave

____________________

Tí, ktorí už vedia po poľsky a majú záujem o získanie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu z poľštiny, získajú viac informácií na stránke: www.nava.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja alebo www.certyfikatpolski.pl.