Ročné (dvojsemestrálne) kurzy poľštiny 2023/2024

„Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebr­zeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz za­lewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.“

Aj vy chcete vedieť vysloviť tento zábavný jazykolam plynulou poľštinou? Tak neváhajte, a prihláste sa na ročné kurzy poľské­ho jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave!

Poľský inštitút už tradične organizuje ročné – dvojsemestrálne kurzy poľského jazyka pre Slovákov. Kurz pre každú skupinu sa skladá z 30 vyučovacích hodín za semester, lekcie sa konajú raz do týždňa (po dve hodiny). Cena kurzu je 90 € za semester, pričom poplatok je potrebné uhradiť najneskôr pred 1. lekciou.

Tento rok otvárame 2 skupiny: začiatočnícka úroveň (A1) a pokro­čilá začiatočnícka úroveň (A2).

Kurzy sa začnú v prvom októbrovom týždni podľa tohto harmonogramu:

  • Skupina A1: utorok o 17:00 hod., prvá lekcia 3. 10. 2023, výučba prebieha online
  • Skupina A2: utorky o 17:00 hod., prvá lekcia 3. 10. 2023, výučba prebieha online

Limit pre každú skupinu je 10 osôb. Kurz pre každú skupinu bude otvorený iba pod podmienkou dostatočného záujmu.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 02 544 320 88 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy teresa.lukacova@instytutpolski.pl.

Vnútorný poriadok kurzov poľského jazyka ako cudzieho organizovaných Poľským inštitútom v Bratislave

____________________

Tí, ktorí už vedia po poľsky a majú záujem o získanie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu z poľštiny, získajú viac informácií na stránke: www.nava.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja alebo www.certyfikatpolski.pl.